Vasúti megfelelőség­értékelés

A BME ITS Megfelelőségértékelési Üzletága a vasúti rendszer valamennyi alrendszerére vonatkozóan végez komplex megfelelőségértékelési, illetve tanúsítási tevékenységet.

NoBo - NOTIFIED BODY; BEJELENTETT SZERVEZET

EU ÁTJÁRHATÓSÁGI ELŐÍRÁSOK SZERINTI MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSRE

A BME ITS az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 számú, „a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról” című irányelve szerint bejelentett EK megfelelőségértékelő szervezet, a vasúti rendszer alábbi alrendszereire vonatkozóan:

 • Infrastruktúra
 • Energia
 • Pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer
 • Fedélzeti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer
 • Gördülőállomány

Az EK megfelelőségértékelés alapjául az Európai Bizottság által kiadott Átjárhatósági Műszaki Előírások (ÁME-k) szolgálnak, ideértve többek között az ún. „Akadálymentességi ÁME” (1300/2014/EU) alkalmazását is.

A rendelet bevezeti a „Kérelmező”, fogalmát, aki vagy amely a megfelelőségértékelési eljárást kérelmezi, illetve ezután a hatósági engedélyért folyamodik. Kérelmező lehet többek között gyártó, tulajdonos vagy üzembentartó, de lehet az alrendszer tervezését, kivitelezését, korszerűsítését megrendelő „Ajánlatkérő” is, vagyis például a pályahálózat üzemeltető vagy a vasútvállalat is.

A Kérelmező a 2010/713/EU számú ún. „Modul rendelet” szerinti megfelelőségértékelési eljárások közül választhat, de az egyes alrendszerek, illetve átjárhatósági rendszerelemek esetében alkalmazható és választható eljárások (modulok) körét a vonatkozó ÁMÉ-k szűkítik.

A bejelentett szervezet a megfelelőségértékelés pozitív eredményéről EK-tanúsítványt vagy más, az előírásokban meghatározott tanúsítványi szintű dokumentumot állít ki, és összeállítja az ehhez tartozó műszaki dokumentációt (NoBo-File).

A BME ITS vasúti megfelelőségértékelésre bejelentett szervezetként történő elismeréséül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály által kiadott VHF/9595‑7/2020‑ITM számú határozata szolgál.

Letöltések

DeBo - DESIGNATED BODY; KIJELÖLT SZERVEZET

NEMZETI ELŐÍRÁSOK SZERINTI MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSRE

A BME ITS az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/797 számú, „a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról” című irányelvével összhangban, a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet követelményeinek megfelelően kijelölt megfelelőségértékelő szervezet, a vasúti rendszer alábbi alrendszereire vonatkozóan:

 • Infrastruktúra
 • Energia
 • Pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer
 • Fedélzeti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer
 • Gördülőállomány

A kijelölt szervezet általi megfelelőségértékelés alapjául a magyarországi bejelentett nemzeti műszaki előírások szolgálnak.

A kijelölt szervezet a megfelelőségértékelés pozitív eredményéről hitelesítési tanúsítványt vagy más, az előírásokban meghatározott tanúsítványi szintű dokumentumot állít ki és összeállítja az ehhez tartozó műszaki dokumentációt (DeBo-File).

A BME ITS magyarországi vasúti megfelelőségértékelésre kijelölt szervezetként történő elismeréséül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály által kiadott VHF/108572‑2/2020‑ITM számú határozata szolgál.

Letöltések

AsBo – ASSESSMENT BODY; FÜGGETLEN KOCKÁZATÉRTÉKELÉS VIZSGÁLÓ SZERVEZET

KÖZÖS BIZTONSÁGI MÓDSZER SZERINTI ÉRTÉKELÉSRE

A BME ITS az Európai Bizottság 402/2013/EU számú, „a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről” című (ún. KBM) végrehajtási rendelete szerint kijelölt független értékelő szervezet, a vasúti rendszer alábbi területeire vonatkozóan:

 • Infrastruktúra
 • Energia
 • Ellenőrző-irányító és jelző
 • Gördülőállomány
 • Forgalomüzemeltetés és -irányítás
 • Karbantartás
 • A rendszer biztonságos integritása

A KBM bevezetésének célja a kockázatok és veszélyek kezelésének egységesítése és a biztonsági szint értelmezésének harmonizálása az EU vasúti rendszerében. A rendelet bevezeti a „Javaslattevő”, fogalmát, aki vagy amely felelős a vasúti rendszerben végrehajtott változtatásért. Javaslattevő lehet például pályahálózat üzemeltető, vasútvállalat, gyártó vagy karbantartásért felelős szervezet. A független kockázatértékelés-vizsgáló szervezet feladata az Ajánlattevő általi kockázatértékelés és veszélykezelés KBM szempontú megfelelőségének értékelése egy adott projekt, vagyis a vasúti rendszeren végrehajtott változtatás során, amelyről végül „biztonságértékelési jelentést” készít.

A BME ITS független kockázatértékelés-vizsgáló szervezetként HU/36/0021/0001 kijelölési számon történő elismeréséül az Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály által kiadott VHF/2452/2021-ITM számú határozat szolgál.

FÜGGETLENSÉG

MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSI ÜZLETÁG FÜGGETLENSÉG ÉS PÁRTATLANSÁG

A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága minden estben az ellenőrzési, tanúsítási és értékelési tevékenységeit pártatlanul végzi, a Szervezet minden egyéb tevékenységétől. Felelőséget vállal a tevékenységei páratlanságáért, semmilyen esetben sem engedi meg, hogy akár pénzügyi, akár kereskedelmi vagy egyéb eszközökkel nyomást gyakoroljanak rá a pártatlanságának és függetlenségének feladása vagy megszegése céljából.

A Megfelelőségértékelési Üzletág cégvezetője, mint a megfelelőségértékelési tevékenység szakmai vezetője, az ő irányítása alatt álló Megfelelőségértékelési Üzletág további munkavállalói tekintetében, a Vezérigazgatónak utasítási joga kizárólag munkaszervezeti kérdések tekintetében áll fenn, azonban utasítást egyedi ügyek tekintetében nem adhat, a Megfelelőségértékelési Üzletág cégvezetője megfelelőségértékelési szakmai munkáját a Társaságon belül teljes mértékig önállóan és függetlenül végzi. A szakmai függetlenség biztosítása érdekében a fenti korlátok a Megfelelőségértékelési Üzletág további munkavállalói tekintetében is kötik a vezérigazgatót. Amennyiben a Társaságnál egyéb, a Megfelelőségértékelési feladatok ellátásával nem összeférhetetlen munka folyik, abban a fent nevezett munkavállalók az összeférhetetlenségi szabályok betartása mellett részt vesznek. A vezetőség maximális elkötelezettséget vállal a függetlenség és pártatlanság mellett.

Az Üzletág folyamatos kontroll alatt tartja a függetlenséget, és a pártatlanságot esetlegesen befolyásoló és érintő kockázati tényezőket. Ezeket megfelelő módon kezeli, belső szabályozási rendszerének megfelelően, szem előtt tartva a mindenkor hatályos MSZ EN ISO 17020 szabvány és a vonatkozó rendeletek előírásait.

A megfelelésértékelési szakterület tevékenységével kapcsolatos kérdéseiket - munkaidőben 08:00-16:00 között - az alábbi telefonszámon várjuk! +36 30 246 2885