A rendszerintegritás és az összeférhetőségi járművizsgálatok aktuális kérdései

Ferencz Péter, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési üzletágának vezetője előadóként vett részt az április 24-i Vasúti Vezetékvilág konferencián

Az előadás négy témakört ölelt fel, melyek között a rendszerintegritás kérdésköreinek kulcsfontosságú szereplőjeként a jármű mint alrendszer teremti meg a kapcsolatot.

Elsőként a 2023. szeptember 2. napjától hatályba lépő új átjárhatósági műszaki előírások (ÁME-k) vonzatai, majd Magyarországra mint EU tagállamra nézve kötelező érvényű, a CCS ÁME fókusszal érvényes határidők áttekintésére került sor. Az érvényes európai jogszabályi elvárások szerint a cél, hogy vasúti jármű hatósági engedélyezése központosított folyamat legyen, illetve a tagállami bejelentett nemzeti szabályok maradéktalanul kivezetésre kerüljenek, és az azoknak való műszaki megfelelést tanúsító DeBo szervezetek megszűnjenek. A hazai DeBo szervezetek tevékenységének kijelölési alapja a jelenleg is érvényes Országos Vasúti Szabályzat I. kötete (OVSZ I.), mely formailag hatályban van, de az ERA azt nem veszi fegyelembe, sőt az OVSZ I. kivezetése 2024. június 30. nappal meg kell történjen, helyét új és átmeneti rendelkezések veszik át. Ezen rendelkezések életre hívását és publikálását a Vasúti Műszaki Bizottság hivatott elvégezni.

Új, a járműoldali vonatbefolyásoló rendszereket érintő műszaki szabályok életbe léptetése szükséges, miután a VMB kiadta azokat ún. Vasúti Műszaki Előírás - VME formában. Ezek fókuszpontjai a vasúti járművek összeférhetőségi vizsgálata, az ETCS kompatibilitási tesztek és az EVM járműfedélzeti funkcionalitás. A „nemzeti ajánlás” fogalomkörére mint szabályzó rendszer eszköztár alkalmazására kell felkészülnie a terület minden érintett szereplőjének. A pályahálózat üzemeltetők felelőssége tovább egyértelműsítendő e témakörökben, valamint a „feltétfüzetek” tartalmának érvényesítése módszertani kérdés lesz.

A kötelező érvényű határidők között szerepel ez év december 31. napja, mely lehetőséget ad az alrendszerek között műszaki átfedést adó területek és kérdések egyértelmű és kötelező érvényű tisztázásra. Ilyen például az interferenciaáram határértékeinek meghatározása a sínáramkörök esetében, vagy a tengelyszámláló berendezések mezőhatárértékei az ERA/ERTMS 033281 rev. 5.0 dokumentum vonatkozó pontjai szerint. Mind a paraméterek, mind a módszertan meghatározása nyitott kérdés, a szereplők együttműködése e témákban kívánatos és javasolt.

Végül a vasútvonalak kapacitása és az ETCS rendszer kérdéskörében a kapacitás meghatározásának új, rugalmasságot nagyobb téren nyújtó ún. kapacitási egyensúly diagram jellege, továbbá a háttérben meghúzódó vasúti jármű sokaság heterogenitása nyújtotta véletlentől függő folyamatok kerültek szóba.

Az ETCS alapú vonatbefolyásolás optimális működéséhez jelenleg még hiányzó nemzeti érték paramétercsomagok meghatározás szükséges az ún. Gamma és Lamda vonatokra egyaránt. E cél eléréséhez alapelv a pályahálózat üzemeltetők és a vasútvállalatok által kidolgozandó és szolgáltatandó adatok teljeskörű kidolgozása és optimalizációja.