Elfelejtettem a jelszavamat

Vasúti jármű

A választható megfelelőség-értékelési eljárások

„Járművek – mozdonyok és személyszállító járművek”, „Járművek – teherkocsik”, Járművek – zaj” és a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerekre, továbbá a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos, valamint az alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági előírások teljesülését igazoló megfelelőség – értékelés esetében

az alrendszerek és az ÁME –ok teljesülésének értékelése során a BME ITS Zrt. a megfelelőség-értékelési eljárást a vonatkozó ÁME-ok előírásai alapján összeállított, az SZA-2-01-00 Tájékoztató a MEGRENDELŐ modulválasztási lehetőségeiről a VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZLETÁGA által végzendő, az alrendszerekre és az átjárhatóságot biztosító rendszerelemekre vonatkozó megfelelőség – értékelési tanúsítás esetére Szabályzat 1 sz. táblázatban szereplő modulok alkalmazásával hajtja végre. A modulok részletes leírását a 2010/713/EU határozat rögzíti.

Az értékelés a MEGRENDELŐ által választott modulkombináció szerint történik.

„Járművek – mozdonyok és személyszállító járművek”, „Járművek – teherkocsik”, és a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerek rendszerelemeire, továbbá a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével kapcsolatos átjárhatósági előírások rendszerelemi teljesülését igazoló megfelelőség – értékelés esetében

Az SZA-2-01-00 Tájékoztató a MEGRENDELŐ modulválasztási lehetőségeiről a VASÚTI JÁRMŰVEK ÜZLETÁGA által végzendő, az alrendszerekre és az átjárhatóságot biztosító rendszerelemekre vonatkozó megfelelőség – értékelési tanúsítás esetére Szabályzat 2 sz. táblázat tartalmazza a vasúti járművekre mint alrendszerekre vonatkozó ÁME-okban rögzített, az átjárhatóságot biztosító rendszerelemek megfelelősége értékelésére szolgáló és a BME ITS Vasúti Járművek Üzletága által alkalmazott modulokat.

A modulok részletes leírását a 2010/713/EU határozat rögzíti.

Az értékelés a MEGRENDELŐ által választott modul vagy modulkombináció szerint történik. A modulválasztásnál tekintettel kell lenni a sajátos, ugyanazon rendszerelemre több ÁME-ban rögzített követelményre.