Elfelejtettem a jelszavamat

Energiaellátás

A választható megfelelőségértékelési eljárások energia alrendszer esetében

Az alrendszer értékelése során a BME ITS Zrt. a megfelelőség-értékelési eljárást az alábbi modulok alkalmazásával hajtja végre:

a) SG modul: egységhitelesítésen alapuló EK-hitelesítés

Az SG modul alkalmazása során a BME ITS Zrt. a Megrendelő által beadott Kérelem mellékletét képező műszaki dokumentáció tanulmányozása mellett elvégzi vagy elvégezteti a vonatkozó ÁME(-k)-ben, harmonizált szabványokban és/vagy műszaki előírásokban megállapított megfelelő vizsgálatokat vagy az ezekkel egyenértékű vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy az alrendszer megfelel-e a vonatkozó ÁME(-k) követelményeinek. Ilyen harmonizált szabvány és/vagy műszaki előírás hiányában a kérelmező és az érintett bejelentett szervezet dönt a megfelelő vizsgálatok elvégzéséről.

Amennyiben az EK-hitelesítést a pályahálózat-működtető, a szerződő fél vagy a bevont fővállalkozók által összegyűjtött adat ok felhasználásával lehet a leghatékonyabban elvégezni, a bejelentett szervezet a megfelelőség értékelésekor figyelembe veszi ezeket az adatokat.

b) SH1 modul: megfelelőség a teljes minőségirányítási rendszer és a tervezés vizsgálata alapján

Az SH1 modul alkalmazása során a BME ITS Zrt. a Megrendelő által beadott Kérelem mellékletét képező minőségirányítási rendszer dokumentáció és a tervezésre vonatkozó dokumentáció tanulmányozása során ellenőrzi, hogy a terv megfelel-e az alrendszerre alkalmazandó vonatkozó ÁME(-k) követelményeinek, valamint a minőségbiztosítási rendszer működése biztosítja-e az alrendszer megfelelőségét a rá vonatkozó ÁME követelményeinek

Az SH1 modul csak akkor választható, ha a javasolt hitelesítendő alrendszert támogató összes tevékenységet (tervezés, gyártás, összeszerelés, üzembe helyezés) a bejelentett szervezet által jóváhagyott és felügyelt, a tervezésre, gyártásra, a végtermék ellenőrzésére és próbájára vonatkozó minőségirányítási rendszer szabályozza.