Elfelejtettem a jelszavamat

Közzététel

A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó megfelelőségi vagy használatra való alkalmassági értékelés iránti kérelmek, a hitelesítés és ISV iránti beérkezett kérelmek

 

Kiadott Tanúsítványok, Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatok, EK-Hitelesítési Nyilatkozatok (DeBo, NoBo)

2016

Metrowagonmasn Nyrt. Mityisi, Oroszország, 141009, Mityisi város Moszkvai járás, Koloncova u. 4. telephelyén az SD modul iránymutatásai alapján elvégzett helyszíni megfelelőségértékelést követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén alapuló követelményei teljesülése alapján előzetes engedélyt adott ki, 2016. március 8-án. 
Tanúsítvány száma: 2016/03/08/01 (DEBO)

 

NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által benyújtott "Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek felülvizsgálata" című projekt, INFRASTRUKTÚRA alrendszer, valamint PRM alrendszer engedélyezési terv megfelelőségértékelése SG modul alapján megtörtént, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek a Bizottság 1299/2014/EU Rendelete szerint. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV) adott ki 2016. november 11-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/INF/HU/001 (NOBO)

 

 

NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által benyújtott Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek megfelelőségértékelése ENERGIA alrendszer szerint. Az engedélyezési tervek az elvégzett megfelelőségértékelési eljárás SG modul szerinti 1301/2014/EU rendelet előírásai alapján megtörtént, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV) adott ki 2016.11.11-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/002 (NOBO) Visszavonva

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/003 (NOBO) Visszavonva

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/004 (NOBO)

 

 2017

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.), által benyújtott "M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Pereszteg - Sopron kelet - Sopron országhatár közötti szakasz tervezés" – című projekt engedélyezési tervei az elvégzett megfelelőségértékelési eljárás A BIZOTTSÁG 1299/2014/EU rendelet szerinti SG modul alapján történt, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek, megfelelnek a megadott ÁME előírásoknak. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján EK-Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2017.07.12.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2017/INF/HU/005 (NOBO)

 

 

Continental Railway Solution Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 80. A.ép. 2.em. 3.) által benyújtott műszaki leírások, tervdokumentációk, műszaki rajzok a Tanúsító általi tanulmányozása, valamint a járművön történt helyszíni szemrevételezéses vizsgálat alapján lefolytatott, megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a CLASS 47 típusú 92 70 00-47 375-5 pályaszámú dízel-villamos mozdonyba beépített EVM-120 típusú beépített vonatbefolyásoló berendezés beépítettsége és a járművel való együttműködése megfelelő. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.03.28-án.

Tanúsítvány száma:2017/03/28/01 (DEBO)

 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kál mán krt. 54-60.) által benyújtott tervezési dokumentumok és forgóvázkeret átalakítási rajzok, a forgóvázkeret áttervezése során végzett szilárdsági számítások eredményei, illetve a laboratóriumi fárasztóvizsgálat eredményein alapuló megfelelőségértékelési eljárást követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította miszerint a MÁV START Zrt. xx-55 törzsszámú járműveinek tárcsafékesre átalakított Görlitz-V. típusú forgóvázkerete a CB-modul szerint megfelelő. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.06.26-án.

Tanúsítvány száma: 2017/06/26/01 (DEBO)

 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kál mán krt. 54-60.) által benyújtott gyártástechnológia dokumentációja, valamint a gyártási körülmények és a minőségbiztosítás megfelelő szintjének ellenőrzését célzó helyszíni auditálás során A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította miszerint a MÁV START Zrt. xx-55 törzsszámú járműveinek tárcsafékesre átalakított Görlitz-V. típusú forgóvázkerete CD-modul szerint megfelelőek. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.06.26-án.

Tanúsítvány száma: 2017/06/26/02 (DEBO)

 

2018

Kopaszi Gát Kft. (1117 Budapest, Kopaszi gát 5.) által benyújtott engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) ellenőrzése a tervezett állapotra vonatkozólag megtörtént. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a Budai Fonódó II. villamos vonal Budafoki út - Dombóvári út csomópontja és a Szent Gellért tér közötti tervezési szakasz felsővezetékének és kapcsolódó áram visszavezetés, egyenáram terveinek megfelelőségértékelése az Országos Vasúti Szabályzat második kötete (OVSZ II.) alapján megfelelő (a felsorolt Kitételek figyelembe vételével). Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 03.29-én.

Tanúsítvány száma:2018/03/29/01 (DEBO)

 

 

Kopaszi Gát Kft. (1117 Budapest, Kopaszi gát 5.) által benyújtott tervek megfelelőségértékelése megtörtént. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a Budai Fonódó II. villamos vonal Budafoki út - Dombóvári út csomópontja és a Szent Gellért tér közötti tervvizsgálat, a fentebb felsorolt előírásoknak való megfelelőség szempontjából VASÚTI PÁLYA és AKADÁLYMENTESSÉG szakág alapján megfelelő (a felsorolt Kitételek figyelembe vételével). Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/04/13/01 (DEBO)

 

 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által benyújtott dokumentáció - A Budai XXII. kerület Városháza tér, Mária Terézia út és Kossuth Lajos utca átépítésének, megújításának tervezési szakaszának, felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetés, egyenáram terveivel kapcsolatosan –, és a műszaki tartalma a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág által ellenőrzésre került. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az átadott dokumentációk megfelelőek. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.17-én.

Tanúsítvány száma:2018/04/17/01 (DEBO)

 

 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által benyújtott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág által ellenőrzésre került. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy a Budai XXII. kerület Városház tér, engedélyezési terveivel, műszaki leírásokkal, tervdokumentációkkal kapcsolatosan átadott dokumentációk megfelelőségértékelése megfelelőek. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.23-án.

Tanúsítvány száma:2018/04/23/01 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtott dokumentáció -engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) a megfelelőségértékelés során a műszaki leírásban, a tervdokumentációkban található előírások és elvárások ellenőrzése megtörtént, térvilágítás szakág terveinek átvizsgálása alapján. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert az Unitef ’83 Zrt. által átadott dokumentumokra támaszkodó DeBo szakértői vizsgálat eredményei alapján a Szombathely-Kőszeg vasútvonalon tervezett térvilágítás engedélyezési terve megfelelő. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/06/13/01 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtottterveket a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta a hazai infrastruktúra és akadálymentességi előírásoknak való megfelelőség szempontjából.  Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az Unitef ’83 Zrt. 2987 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan az átadott dokumentumokra támaszkodó, DeBo szakértői vizsgálat eredményei alapján, a „Szombathely-Kőszeg vasútvonal” átadott dokumentációi megfelelő a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/06/13/02 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtott tervdokumentációt, Infrastruktúra alrendszer „Szombathely (kiz.) – Kőszeg (bez.) vasútvonal korszerűsítése”, tervvizsgálat, INF és PRM alrendszernek való megfelelőség szempontjából (SG modul) a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel a megadott ÁME előírásoknak. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2637/8.6/SG/2018/INF/HU/002 (NOBO)

 

Floyd ZRt. (H-1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49.) megbízása alapján a G. Tim-Co Kft.1087 Budapest, Kerepesi út 16. telephelyén lefolytatott helyszíni audit, illetve a dokumentáció átvizsgálása a 2010/713/EU Bizottsági Határozat CD moduljának megfelelően megtörtént. Ugyancsak a Floyd Zrt. megbízása alapján a  Zrt. tulajdonában lévő   Class 86 típusú  91 55 0450 002-5 psz.-ú- mozdonyára a G. TIM-Co Kft. által kifejlesztett és szerelt FDVK-450-1 típusú diagnosztikai és vezérlő berendezése DeBo általi megvizsgálása megtörtént és a  BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy a járműdiagnosztikai berendezés, és annak szerelése megfelel a CA1 és CV modulok előírásainak, illetve a jármű átalakítását végző G. Tim-Co Kft. alkalmas a megjelölt jármű előzőekben említett átalakítása elvégzésére. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.28-án.

Tanúsítvány száma: 2018/06/28/01 (DEBO)

 

 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,(1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21.) által benyújtott tervdokumentációk és a helyszíni szemle szerint, - a Budafok kocsiszín felsővezeték, térvilágítás és áramátalakító rendszerének megfelelőségértékelése megtörtént, a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja a vizsgálatokat elvégezte. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy részben megfelel az előírásoknak, a kiadott Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat mellékletében felsorolt Kitételek szigorú figyelembe vételével. Megfelelőségértékelési auditcsoport mind ezek alapján  Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 09.25-én.

Tanúsítvány száma:2018/09/25/01 (DEBO)

 

ORIENT 9001. Építőipari Kft. (1106 Budapest, Halas utca 5.) által benyújtott terveket a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta, a hazai infrastruktúra előírásoknak való megfelelőség szempontjából. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet, és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti megfelelőség, a vasúti pálya előírásainak szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mind ezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 10.17-én

Tanúsítvány száma:2018/10/17/01 (DEBO)

 

 

ORIENT 9001. Építőipari Kft. (1106 Budapest, Halas utca 5.) által átadott tervdokumentációt infrastruktúra alrendszerére kiterjedően 1299/2014/EU (INF TSI) rendeleteknek megfelelően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta. Az Infrastruktúra alrendszer a „BILK Zrt. vágányhálózat fejlesztése - T. VIII. sz. vágány duplikálása” vonalszakasz vasúti pályaépítési (INF) terveinek megfelelőségértékelése, tervvizsgálata, INF alrendszernek való megfelelősége szempontjából megtörtént (SG modul)-ra. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja vizsgálata alapján, ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel a megadott ÁME előírásoknak. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2018. 10.17-én.

Tanúsítvány száma:2637/8.6/SG/2018/INF/HU/003 (NOBO)

 

STADLER BUSSNANG AG, (CH 9565 Bussnang, Ernst-Stadler-Strasse 4. és a STADLER POLSKA Sp. z. o. o., Targowa 50, PL-08-110 Siedlce) gyártóművek megbízásából tanúsításra benyújtott FLIRT3 EMU4 GySEV típusú, négyrészű csuklós fővasúti villamos motorkocsi az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján, a 1302/2014/EU EB r., 103/2003. (XII. 27.) GKM r., 31/2010. (XII. 23.) NFM r. előírásainak megfelelő. A DeBo általi megvizsgálás megtörtént, és a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján megfelelő a bejelentett nemzeti műszaki előírások és a pályahálózat-üzemeltetők követelményei teljesülnek. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2018. 11.10-én.

Tanúsítvány száma: 2018/11/10/01 (DEBO)

 

A Csorna-Sopron Konzorcium (Konzorciumvezető: UTIBER Kft.)( 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.), kapott dokumentáció alapján történt híd forgalmi terheléssel szembeni ellenállásának ellenőrzése, a kivitelezési tervdokumentációt infrastruktúra alrendszerére kiterjedően a 1299/2014/EU (INF TSI) (SG modul) rendeleteknek történő megfelelésre megvizsgálta. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján megfelelő. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján EK- Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2018.11.11-én.

Tanúsítvány száma: 2637/6/SG/2018/INF/HU/001 (NOBO)

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által benyújtott, a „Budapest II. kerület Hűvösvölgy villamos végállomás térségének felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetés, egyenáram, műtárgyak, térvilágítás terveinek megfelelőségértékelése”, az engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) alapján a megfelelőségértékelése megtörtént. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja vizsgálata alapján, ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy a hazai előírásoknak való megfelelőség az Országos Vasúti Szabályzat második kötete (OVSZ II.) alapján, részben megfelelő, a kiadott Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat mellékletben felsorolt Kitételek szigorú figyelembe vételével. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018.11.29-én.

Tanúsítvány száma: 2018/11/29/01 (DEBO)

 

Az ARCUS Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet u. 3.), által benyújtott, a „Budapest, II. ker. Hűvösvölgyi úti (Völgy u.) íves, zúzottköves vágányok átépítése” c. projekt, vasúti pályaépítési terveinek megfelelőségértékelése, tervvizsgálata, az Országos Vasúti Szabályzat második kötetének (OVSZ II.) való megfelelősége, a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoport vizsgálata alapján megtörtént. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018.12.06-án.

Tanúsítvány száma: 2018/12/06/01 (DEBO)

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), által benyújtott, a „Hűvösvölgy villamos végállomás akadálymentesítése– engedélyezési és kiviteli tervek készítése és a szükséges jóváhagyások megszerzése” c. projekt, vasúti pályaépítési terveinek megfelelőségértékelése, tervvizsgálata, az Országos Vasúti Szabályzat második kötetének (OVSZ II.) való megfelelőség, a benyújtott tervdokumentumok alapján történt. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018.12.06-án.

Tanúsítvány száma: 2018/12/06/02 (DEBO)

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet u. 3.), által benyújtott engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) ellenőrzéséből állt, az Országos Vasúti Szabályzat második kötetének való megfelelőség ellenőrzése céljából, a tervezett állapotra vonatkozólag. A műszaki leírásban, a tervdokumentációkban található előírások és az OVSZ II. 7. fejezetében (Villamos felsővezeték, energiaellátás, térvilágítás) megfogalmazott elvárások ellenőrzésével történt a megfelelőségértékelés, „Áramvisszavezetés”, „Felsővezeték”, „Sínkenő berendezés tápellátása” szakág terveinek átvizsgálása alapján. A megfelelőségértékelés az átnyújtott tervdokumentumok alapján történt, kizárólag a felsővezetéki és áramvisszavezetési létesítmények megfelelőségére vonatkozóan. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018.12.21-én.

Tanúsítvány száma: 2018/12/21/01 (DEBO)

 

 

2019

 

 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.), által benyújtott, Kőszeg (kiz.) - Szombathely (kiz.) vonalszakasz korszerűsítése céljából készült térvilágítás kivitelezési terveinek ellenőrzése, és az átadott dokumentáció által tartalmazott műszaki tartalom ellenőrzésre került az Országos Vasúti Szabályzat első kötetének (OVSZ I., 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról) foglaltak alapján. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.01.28-án.

Tanúsítvány száma:2019/01/28/01 (DEBO)

 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.), által benyújtott kiviteli tervvel kapcsolatosan a BME intelligens Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a generáltervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet és a 253/1997 (XII. 20) Korm. rendelet szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.01.28-án.

Tanúsítvány száma:2019/01/28/02 (DEBO)

 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.), által benyújtott kiviteli tervvel kapcsolatosan a BME intelligens Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a generáltervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A bejelentett szervezet a megfelelőség-értékelési tevékenységét a kiviteli tervdokumentáció infrastruktúra alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeleteknek történő megfelelésre vizsgálja: 1299/2014/EU (INF TSI), 1300/2014/EU (PRM TSI). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából áll, a fenti rendeleteknek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2019.01.28-án.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2019/INF/HU/001 (NOBO)

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), által benyújtott, által átadott dokumentáció műszaki tartalma ellenőrzésre került 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.), és a tervezéskor figyelembe vett szabványokba foglaltak alapján. A Budapest-i útfelújítások előkészítése – III. ütem 2. rész Mester utca (Máriássy u. – Koppány u. közötti szakasz) Mester u. / Könyves Kálmán körút megállóhely átépítésének, megújításának, akadálymentesítésének céljából a tervezési szakasz felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának, térvilágításának és a szakaszon esetlegesen elhelyezkedő műtárgyak szempontjaival kapcsolatosan a BME ITS ZRt. Megfelelőségértékelési munkacsoportja elvégezte a FŐMTERV Zrt. által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását.  Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.02.25-én.

Tanúsítvány száma:2019/02/25/01 (DEBO)

 

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), által készített 11.18.175 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a BME lntelligens Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a generáltervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását, vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.04.04-én.

Tanúsítvány száma:2019/04/04/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.). A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Gyöngyösi utca metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.14-én.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/14/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.). A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Újpest Központ metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.14-én.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/14/02 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.). A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Újpest Városkapu metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.14-én.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/14/03 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.). A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt -, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést energia alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.14-én.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/14/04 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt -, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést Biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.26-án.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/26/01 (DEBO)

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), által benyújtott, és átadott dokumentáció műszaki tartalma ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.), és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) alapján. A Budapest-i útfelújítások előkészítése – III. ütem 2. rész Mester utca (Máriássy u. – Koppány u. közötti szakasz) Mester u. / Könyves Kálmán körút megállóhely átépítésének, megújításának, akadálymentesítésének céljából a BME ITS ZRt. Megfelelőségértékelési munkacsoportja elvégezte a FŐMTERV Zrt. által rendelkezésre bocsátott dokumentációt.  Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.04.04-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2019/04/04/01 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Határ út metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/05/15/02 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Pöttyös utca metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/05/15/03 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt –, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, energia alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/05/15/04 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt –, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/05/15/05 (DEBO)

 

 

Az ARCUS Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervvel kapcsolatosan, Budapest XVIII. kerület, Üllői út Kemény Zsigmond utcai villamos peron átépítése és gyalogos-átkelőhely létesítése, a BME lntelligens Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a generáltervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.24-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2019/05/24/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervvel kapcsolatosan, Budapest VIII. ker. Orczy tér felújításának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a  BME  ITS Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentességelőírásainak  szempontjából.  A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.06.13-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2019/06/13/01 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott minősítési és magvalósulási terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Gyöngyösi utca metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.12-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/07/12/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott minősítési és magvalósulási terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Újpest Központ metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.12-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/07/12/02 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott minősítési és magvalósulási terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Újpest Városkapu metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.12-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/07/12/03 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott tervdokumentációk és a tanúsítói bejárások alapján, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte,az értékelést energia alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.12-én, mely később visszavonásra került, és helyette 2019.08.07.-én új Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat került kiadásra.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/08/07/01 (DEBO)

(Visszavont Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat: KHNY/M3/2019/07/12/04 )

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott kiviteli/megvalósulási tervei és megvalósulási dokumentációja, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést Biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.17-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/07/17/01 (DEBO)

 

 

A FLOYD Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138, Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) által benyújtott dokumentáció „91 55 450 009-0 Class 86 (450 sorozatú) mozdonyra utólag beépített felügyeleti védelmi célú járműdiagnosztikai berendezés beépítése megfelelőségének értékelésére” c. projekt -, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést Vasúti Jármű alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta.A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/JÁR/2019/07/15/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Budapest VIII. kerület Orczy tér felújításának céljából a tervezési szakasz villamos és trolibusz felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának tervei” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a tervezéskor figyelembe vett szabványokba foglaltak szerinti megfelelőség. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.10.28.-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2019/10/28/01 (DEBO)

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott kiviteli tervdokumentáció, a „Velencei út felett az Érd – Érd alsó összekötő vágány 12+93.71 hm szelvényben tervezett vasúti híd, mint új híd forgalmi terheléssel szembeni ellenállásának ellenőrzése” című projekt keretén belül elvégezte a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja a kiviteli tervdokumentáció infrastruktúra alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: 1299/2014/EU (INF ÁME). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2019.11.19.-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2019/INF/HU/002 NOBO

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott tervdokumentációk és a helyszíni szemlével kapcsolatosan, a Budafok kocsiszín, a villamos felsővezeték, térvilágítás és áramátalakító rendszerének tervezésre, kivitelezésre és üzemeltetésre, kiterjedően, a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.), (2010/713/EU Bizottsági Határozat) történő megfelelésre megvizsgálta. A Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján megfelel a hazai/nemzetközi előírásoknak. Az auditcsoport a követelmények teljesülése alapján EK - Hitelesítési Tanúsítvány adott ki 2019.11.28.-án.

Tanúsítvány száma: HT/ENE/2019/11/28/01 (NOBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott kiviteli tervek, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítvány adott ki 2019.12.12.-én.

Tanúsítvány száma: HT/M3/2019/12/12/01 (DEBO)

 

 

2020

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, „Az 56/56A villamosok vonalán található megállók akadálymentesítésének céljából a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések energiaellátás” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a tervezéskor figyelembe vett szabványokba foglaltak szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020. 01. 20.-án. 

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/01/20/01 (DEBO)

(Visszavont Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2019/11/12/01 (DEBO))

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 5501 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 56/56A villamosok vonalán. Engedélyezési és kiviteli tervek ellenőrzése” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.), 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) rendeletek szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentesség alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.01.20.-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/01/20/02 (DEBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 574 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Budapest, XXII. ker. Ady Endre úton és a Hosszú-réti patak mellett közúti villamos vágány felújításának tervellenőrzése a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) rendeletek szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.02.10.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/02/10/01 (DEBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Budapest, XXII. ker. Ady Endre úton és a Hosszú-réti patak mellett közúti villamos vágány felújításának tervellenőrzése a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.02.14.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/02/14/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentáció első részével kapcsolatosan, a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamosok vonalán engedélyezési terveinek ellenőrzése a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések energiaellátás” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.02.27.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/02/28/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 5657 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán – engedélyezési és kiviteli tervek, tenderdokumentáció készítése és a szükséges jóváhagyások megszerzése a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) rendeletek szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.03.10.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/03/10/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „H5 HÉV vonal – Filatorigát megállóhely felújítása sorána a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések energiaellátás terveivel kapcsolatosan” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.03.10.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/03/10/02 (DEBO)

 

 

A B/T Tervező és Kivitelező Bt. (1026 Budapest, Bimbó út 214.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „H5 HÉV vonal – Filatorigát megállóhely felújítása során engedélyezési tervek ellenőrzése a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.), és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) foglaltak szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.03.10.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/03/10/03 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentáció második részével kapcsolatosan, a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamosok vonalán engedélyezési terveinek ellenőrzése a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések energiaellátás terveive” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) foglaltak szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.03.16.-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/03/16/01 (DEBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 547-2 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Nagykörúti villamos vonal déli szakaszának átépítése, 3. ütem, (6-os villamos viszonylat, Móricz Zsigmond körtér M végállomás) vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) foglaltak szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.04.14.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/04/14/01 (DEBO)

 

 

Az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. (1119 Budapest, Hamvas utca 7-9. fszt. 1.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Kapuvár és Fertőszentmiklós állomáson, 55cm magas utasperonok létesítésének előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészítése és kapcsolódó tevékenységek elvégzése, Fertőszentmiklós állomáson” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) rendelet szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.04.16.-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/04/16/01 (DEBO) VISSZAVONVA

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/07/15/01 (DEBO)

 

Az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. (1119 Budapest, Hamvas utca 7-9. fszt. 1.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervek, a „Kapuvár és Fertőszentmiklós állomáson, 55cm magas utasperonok létesítésének előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészítése és kapcsolódó tevékenységek elvégzése, Fertőszentmiklós állomáson” című projekt keretén belül elvégezte a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az engedélyezési tervek energia alrendszerre kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: 1301/2014/EU (ENE TSI). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2020.04.16.-án.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/ENE/HU/001 (NOBO) VISSZAVONVA

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/ENE/HU/008 (NOBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Nagykörúti villamos vonal déli szakaszának átépítése, 3. ütem (6-os villamos viszonylat, Móricz Zsigmond körtér végállomás) tervezési szakasz villamos felsővezetékének terveinek ellenőrzése” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) foglaltak szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.04.24.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/04/24/01 (DEBO)

 

 

Az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. (1119 Budapest, Hamvas utca 7-9. fszt. 1.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervek, „Kapuvár és Fertőszentmiklós állomáson, 55cm magas utasperonok létesítésének előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészítése és kapcsolódó tevékenységek elvégzése című projekt, engedélyezési tervek ellenőrzése infrastruktúra szakterület részéről Fertőszentmiklós állomás” című projekt keretén belül elvégezte a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az infrastruktúra alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeleteknek történő megfelelésre vizsgálta: 1299/2014/EU (INF ÁME), 1300/2014/EU (PRM ÁME). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeleteknek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2020.04.27.-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/INF/HU/002 (NOBO) VISSZAVONVA

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/INF/HU/009 (NOBO)

 

 

A MHV-COSINUS Mérnöki Kft. (1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A ), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Kapuvár és Fertőszentmiklós állomáson, 55cm magas utasperonok létesítésének előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészítése és kapcsolódó tevékenységek elvégzése” című projekt, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) foglaltak szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.04.27.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/04/27/01 (DEBO) VISSZAVONVA

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/07/15/02 (DEBO)

 

A Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, „A Szabadka – Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítése 392. sz. vasútvonal Csikéria (OH) – Bácsalmás (kiz) és 154. sz. vasútvonal Bácsalmás (bez.) – Baja (bez.) tervezési szakasz villamos energiaellátásának, felsővezetékének és kapcsolódó berendezéseinek áramvisszavezetésének, váltófűtésének, valamint térvilágításának terveivel kapcsolatosan” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a kérelmező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) valamint a hatályos szabványokban foglaltak szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.05.12.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/05/12/01 (DEBO)

 

 

A Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervek, „A Szabadka – Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítése 392. sz. vasútvonal Csikéria (OH) – Bácsalmás (kiz) és 154. sz. vasútvonal Bácsalmás (bez.) – Baja (bez.)” című projekt keretén belül elvégezte a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az engedélyezési tervek energia alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: 1301/2014/EU (ENE TSI). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2020.05.12-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/ENE/HU/003 (NOBO)

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Váci út 45.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott engedélyezési tervek, „Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt keretén belül elvégezte a kérelmező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az engedélyezési terveket energia alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.). Az értékelés a kérelmezőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.05.14-én.

Száma: KHNY/ENE/2020/05/14/01 (DEBO)

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Váci út 45.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott engedélyezési tervek, „Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt keretén belül elvégezte a kérelmező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az engedélyezési terveket energia alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: A Bizottság 1301/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének energia alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról (ENE TSI). Az értékelés a kérelmezőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.05.14-én.

Száma: 2637/6/SG/2020/ENE/HU/004 (NOBO)

 

 

A KSC Electronic Components LLC (Pashi Savelievoy street 45, office 8, 170039 Tver, Russian Federation) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által gyártott „PADS.667523.005-03.000 GD típusú végzárlámpa mint átjárhatósági rendszerelem tanúsításaként végzett vizsgálatokról” című projekt keretén belül elvégezte az átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az értékelést járművek – mozdonyok és személyszállító járművek alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: A 1302/2014/EU számú Bizottsági Rendelet az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás, módosítva a 2020/387/EU számú végrehajtási rendelet szerint. Az értékelés a kérelmezőtől kapott és általa gyártott rendszerelem vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából, CB modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján EK- Típusvizsgálati Tanúsítványt adott ki 2020.05.20-án.

Száma: 2637/1/CB/2020/RST/HU,EN/001 (NOBO)

 

 

Az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. (1119 Budapest, Hamvas utca 7-9. fszt. 1.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Kapuvár és Fertőszentmiklós állomáson, 55cm magas utasperonok létesítésének előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészítése és kapcsolódó tevékenységek elvégzése, Fertőszentmiklós állomáson” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.), a 2005. évi CLXXIII. törvény a vasúti közlekedésről, a 2/1999.(I.18.) KM-ÉVM rendelettel módosított 20/1984. (XII.21.) KM rendelet, valamint a 289/2012.(X.11.) Korm. rendelet szerinti megfelelőség, az ellenőrző-irányító és jelző alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.05.28.-án.

Száma: KHNY/ENE/2020/05/28/01 (DEBO) VISSZAVONVA

Száma: KHNY/ENE/2020/07/15/03 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott kiviteli terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Lehel tér és Nagyvárad tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, energia alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.06.12.-én.

Száma: KHNY/M3/2020/06/12/01 (DEBO)

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Váci út 45.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott engedélyezési terveket, az „Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt keretén belül elvégezte a kérelmező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az engedélyezési terveket infrastruktúra alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK), és az Országos Közforgalmú Vasutak Pályatervezési Szabályzata (KPM 366577/1982 szám alatt jóváhagyva) szerint. Az értékelés a kérelmezőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.06.22-én.

Száma: KHNY/INF/2020/06/22/01 (DEBO)

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Váci út 45.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott engedélyezési terveket, az „Eger Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása” című projekt keretén belül elvégezte a kérelmező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az engedélyezési terveket infrastruktúra alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: a Bizottság 1299/2014/EU Rendelete (2014. november 18.) (INF ÁME), illetve a Bizottság 1300/2014/EU Rendelete (2014. november 18.) (PRM ÁME) szerint. Az értékelés a kérelmezőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.06.22-én.

Száma: 2637/6/SG/2020/INF/HU/005 (NOBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott kiviteli terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Lehel tér és Nagyvárad tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül a középső (Nagyvárad tér (bez.) – Dózsa György út (kiz) szakasz) vonalszakaszra a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.06.-án.

Száma: KHNY/M3/2020/07/06/01 (DEBO)VISSZAVONVA

Száma: KHNY/M3/2020/07/17/01 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott kiviteli terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Lehel tér és Nagyvárad tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül a Deák Ferenc tér metróállomásra vonatkozóan a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és akadálymentesítés (PRM) szakág szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.06.-án.

Száma: KHNY/M3/2020/07/06/02 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott kiviteli terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Lehel tér és Nagyvárad tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül az Arany János utca metróállomásra vonatkozóan a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és akadálymentesítés (PRM) szakág szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.06.-án.

Száma: KHNY/M3/2020/07/06/03 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott kiviteli terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Lehel tér és Nagyvárad tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül a Nyugati pályaudvar metróállomásra vonatkozóan a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és akadálymentesítés (PRM) szakág szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.06.-án.

Száma: KHNY/M3/2020/07/06/04 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott kiviteli terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó középső (Lehel tér és Nagyvárad tér állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül a Lehel tér metróállomásra vonatkozóan a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és akadálymentesítés (PRM) szakág szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.06.-án.

Száma: KHNY/M3/2020/07/06/05 (DEBO)

 

 

A Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, „A Szabadka – Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítése 392. sz. vasútvonal Csikéria OH – Bácsalmás (kiz) és 154. sz. vasútvonal Bácsalmás (bez.) – Baja (bez.)” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a kérelmező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) valamint a hatályos szabványokban foglaltak szerinti megfelelőség, az ellenőrző-irányító és jelző alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.07.-én.

Száma: KHNY/BIZBER/2020/07/07/01 (DEBO)

 

 

A Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, „A Szabadka – Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítése 392. sz. vasútvonal Csikéria OH – Bácsalmás (kiz) és 154. sz. vasútvonal Bácsalmás (bez.) – Baja (bez.)” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a kérelmező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek, a Bizottság határozata 2010/713/EU a (2010. november 9.), az Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) valamint a hatályos szabványokban foglaltak szerinti megfelelőség, az ellenőrző-irányító és jelző alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.09.-én.

Száma: 2637/8.6/SH1/2020/CCT/HU/006 (NOBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül az Újpest Központ metróállomásra vonatkozóan a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és akadálymentesítés (PRM) szakág szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2020.07.08.-án.

Száma: HT/M3/2020/07/08/01 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül a Gyöngyösi utca metróállomásra vonatkozóan a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és akadálymentesítés (PRM) szakág szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2020.07.08.-án.

Száma: HT/M3/2020/07/08/02 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül az Újpest Városkapu metróállomásra vonatkozóan a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és akadálymentesítés (PRM) szakág szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2020.07.08.-án.

Száma: HT/M3/2020/07/08/03 (DEBO)

 

 

A Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, „A Szabadka – Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítése 392. sz. vasútvonal Csikéria OH – Bácsalmás (kiz) és 154. sz. vasútvonal Bácsalmás (bez.) – Baja (bez.)” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a kérelmező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) valamint a hatályos szabványokban foglaltak szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.14.-én.

Száma: KHNY/INF/2020/07/14/01 (DEBO)

 

 

 

 

A Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, „A Szabadka – Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítése 392. sz. vasútvonal Csikéria OH – Bácsalmás (kiz) és 154. sz. vasútvonal Bácsalmás (bez.) – Baja (bez.)” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a kérelmező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek, a Bizottság 1299/2014/EU Rendelete (2014. november 18.), a Bizottság 1300/2014/EU Rendelete (2014. november 18.), valamint a hatályos szabványokban foglaltak szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.07.14.-én.

Száma: 2637/8.6/SG/2020/INF/HU/007 (NOBO)

 

 

A Stadler Rheintal AG (CH 9430 St. Margarethen, Nedorfstrasse 8, Svájc) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Stadler KISS-MÁV típusú, hatrészű csuklós emeletes fővasúti villamos motorkocsi (MÁV-START 815 sor.)” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a Bizottság 1302/2014/EU Rendelete (2014. november 18.), a Bizottság (EU) 2016/919 rendelete (2016. május 27.) szerinti megfelelőség, járművek valamint ellenőrző-irányító és jelző alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.09.09.-én.

Száma: KHNY/JÁR/2020/09/09/01 (DEBO)

 

 

A Stadler Rheintal AG (CH 9430 St. Margarethen, Nedorfstrasse 8, Svájc) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Stadler KISS-MÁV típusú, hatrészű csuklós emeletes fővasúti villamos motorkocsi (MÁV-START 815 sor.)” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a Bizottság 1302/2014/EU Rendelete (2014. november 18.), a Bizottság (EU) 2016/919 rendelete (2016. május 27.) szerinti megfelelőség, járművek valamint ellenőrző-irányító és jelző alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2020.09.23.-án.

Száma: HT/JÁR/2020/09/23/01 (DEBO)

 

 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Engedélyezési és kiviteli terv készítése a 2-es villamosvonal Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszaira – 02. Viadukt” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti megfelelőség, infrastruktúra alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2020.10.06.-án.

Száma: KHNY/INF/2020/10/06/01 (DEBO)

 

 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) mint kérelmező, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Engedélyezési és kiviteli terv készítése a 2-es villamosvonal Lánchíd pesti aluljáró, viadukt, Haller utcai deltavágány szakaszaira – 02. Viadukt” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet szerinti megfelelőség, energia alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2020.10.22.-én.

Száma: KHNY/ENE/2020/10/22/01 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül az Újpest Városkapu metróállomásra vonatkozóan a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.), valamint a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet szerinti megfelelőség, biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2020.12.02.-án.

Száma: HT/M3/2020/12/02/01 (DEBO)

 

 

2021

 

Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) által készített 5242-ENG-VUF tervszámú (változat: 02, kelte: 2021. február) engedélyezési tervvel kapcsolatosan „Népszínház utcai villamos végállomás felújításának tervezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.), 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) rendeletek szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.02.08-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2021/02/08/01 (DEBO)

 

Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.) által készített 5242-ENG-VUF tervszámú (változat: 02, kelte: 2021. február) engedélyezési tervvel kapcsolatosan „Népszínház utcai villamos végállomás felújításának tervezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) szerinti megfelelőség villamos felsővezeték, energia szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.02.17-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/02/17/01 (DEBO)

 

Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) szakági tervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását a „Buszesz területén Hév kiváltás, Budapest, III. ker. Sorompó utca 1. szám alatt a Waterfront City – Talajtámfal és zajgátlófal tervezéséhez kapcsolódó HÉV felsővezeték tartóoszlop kiváltás” című projektnél a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) szerinti megfelelőség villamos felsővezeték, energia szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.03.01-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/03/01/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról, 4. melléklet (OVSZ I.); a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.); a Metró P.1. pályaépítési és fenntartási műszaki utasítás, Budapest, 2014, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság által UVH/NS/A/3998/8/2013 sz. alatt; az Átalakítási engedély, „A budapesti 3-as metróvonal rekonstrukciója keretében a biztosítóberendezés és a vonatvezérlő rendszer berendezéseinek átépítésre a felsorolt feltételekkel”, Nemzeti Közlekedési Hatóság, UVH/VF/3268/23/2015, 2015.XII.18. ; illetve a Biztosítóberendezés, Engedélyezési terv, Műszaki leírás, Azonosító: I_ENG_00VON_BIZ_01_I002_02_151120 szerinti megfelelőség, biztosítóberendezési szempontból. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.03.04-én.

Hitelesítési Tanúsítvány Száma: HT/M3/2021/03/04/01 (DEBO) Visszavonva!

Hitelesítési Tanúsítvány Száma: HT/M3/2021/07/23/01 ver02 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.); a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) szerinti megfelelőség, energia alrendszer szempontból. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.03.08-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat Száma: KHNY/M3/2021/03/08/01 (DEBO)Visszavonva!

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat Száma: KHNY/M3/2021/07/22/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül ­- Határ út metróállomásra - a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.), valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti megfelelőség, vasúti PRM szempontból. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.03.08-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat Száma: KHNY/M3/2021/03/08/02 (DEBO)Visszavonva!

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat Száma: KHNY/M3/2021/07/22/02 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül ­– Pöttyös utca metróállomásra - a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.), valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti megfelelőség, vasúti PRM szempontból. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.03.08-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat Száma: KHNY/M3/2021/03/08/03 (DEBO) Visszavonva!

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat Száma: KHNY/M3/2021/07/22/03 (DEBO)

 

A Bombardier Transportation GmbH (Holländische Straße 195, D-34127 Kassel, Németország), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsájtott dokumentáció átvizsgálását elvégezte „Bombardier Traxx MS3 négytengelyű, többáramnemű fővasúti villamosmozdony, mint jármű alrendszer, kijelölt megfelelőségértékelő szervezet által elvégzett megfelelőségértékelése” című projektnél a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 2010/713/EU a Bizottság határozata (2010. november 9.); a 1302/2014/EU a Bizottság rendelete (2014. november 18.); a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról; a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet szerinti megfelelőség, a jármű szakterület előírásainak szempontjából (SB modul szerint). A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.03.17-én.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/JÁR/2021/03/17/01 (DEBO)

 

A MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (7031 Paks, Pf.: 71.), mint Kérelmező nevében eljáró Kópis és Társa Szerelő és Karbantartó Kft. általrendelkezésre bocsájtott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte az „MVM paksi atomerőmű telephelyén saját iparvágány hálózat, pálya átalakítás és mozdonyvizsgáló akna átépítése” című projektnél a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról; a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti megfelelőség, infrastruktúra szakterület előírásainak szempontjából.  A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.03.18-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2021/03/18/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), mint kérelmező által benyújtott megvalósulási tervekkel (és a helyszíni megvalósult állapottal) a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül – Dózsa György út (bez.) – Újpest-Központ állomás (bez.)) szakaszra –, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került többek között a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) szerinti megfelelőség, energia alrendszer szempontból. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.03.08-án.

Hitelesítési Tanúsítvány Száma: HT/M3/2021/04/21/01 (DEBO)

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), mint Kérelmező általrendelkezésre bocsájtott tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Budapest XXII. kerület, 41-es villamos – Pék utcai peron fedvényterv ellenőrzése (áthelyezett Pék utcai megálló)” című projektnél a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet szerinti megfelelőség, energia szakterület előírásainak szempontjából.  A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.04.23-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/04/23/01 (DEBO)

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), mint Kérelmező általrendelkezésre bocsájtott tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Budapest XXII. kerület, 41-es villamos – Pék utcai peron fedvényterv ellenőrzése (áthelyezett Pék utcai megálló)” című projektnél a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet; valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti megfelelőséget, infrastruktúra szakterület előírásainak szempontjából.  A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.04.28-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2021/04/28/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), mint kérelmező által benyújtott megvalósulási terveket, a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a kérelmező által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül – AVR kiegészítéssel –, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról, 4. melléklet (OVSZ I.); a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.); a Metró P.1. pályaépítési és fenntartási műszaki utasítás, Budapest, 2014, jóváhagyta a Nemzeti Közlekedési Hatóság által UVH/NS/A/3998/8/2013 sz. alatt; az Átalakítási engedély, „A budapesti 3-as metróvonal rekonstrukciója keretében a biztosítóberendezés és a vonatvezérlő rendszer berendezéseinek átépítésre a felsorolt feltételekkel”, Nemzeti Közlekedési Hatóság, UVH/VF/3268/23/2015, 2015.XII.18. ; illetve a Biztosítóberendezés, Engedélyezési terv, Műszaki leírás, Azonosító: I_ENG_00VON_BIZ_01_I002_02_151120 szerinti megfelelőség, biztosítóberendezési szempontból, AVR kiegészítéssel.A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.05.04-én.

Hitelesítési Tanúsítvány Száma: HT/M3/2021/05/04/01 (DEBO)

 

Az CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt. (1112 Budapest, Dió utca 3-5.), mint Kérelmező általrendelkezésre bocsájtott tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Új Duna-híd Budapesten a Galvani út vonalában közös közúti és vasúti terhet viselő műtárgy” című projektnél a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet; valamint a Közúti hídszabályzat és a Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) rendelet szerinti megfelelőség, infrastruktúra szakterület előírásainak szempontjából.  A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.05.06-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2021/05/06/01 (DEBO)

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került BIZOTTSÁG 1301/2014/EU RENDELETE (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról. SG modul szerinti megfelelőség. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.05.03-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2637/8.6/SG/2021/ENE/HU/002(NOBO)

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) szerinti megfelelőség energia szakterület részéről a tervezési szakasz villamos energiaellátás, felsővezeték és kapcsolódó berendezései, valamint térvilágítás kiviteli tervszintű tervei előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.05.03-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/05/03/01(DEBO)

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.05.27-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2021/05/27/01(DEBO)

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a BIZOTTSÁG 1299/2014/EU RENDELETE (2014. november 18.) [INF ÁME], és a BIZOTTSÁG 1300/2014/EU RENDELETE (2014. november 18.) [PRM ÁME] előírásainak, a vasúti pálya és az akadálymentesség szempontjából, SG modul szerinti megfelelőség. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.05.27-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2637/8.6/SG/2021/INF/HU/001 (NOBO)

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) előírásainak a biztosító- és vonatbefolyásoló berendezések ellenőrző-irányító és jelző szakterület szerinti megfelelősége. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.05.27-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/BIZBER/2021/05/27/02(DEBO)

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) szerinti megfelelőség energia szakterület részéről a tervezési szakasz villamos energiaellátás, felsővezeték és kapcsolódó berendezései, valamint térvilágítás előzetes megvalósulási tervek előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.05.31-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/05/31/01 (DEBO) 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került BIZOTTSÁG 1301/2014/EU RENDELETE (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról SG modul szerinti megfelelőség . A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.05.31-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2637/8.6/SG/2021/ENE/HU/006(NOBO)     

 

A TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony, 3. emelet), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott terveinek átvizsgálását elvégezte a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Intermodális Csomópont Fejlesztése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a BIZOTTSÁG 1301/2014/EU RENDELETE (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról, SG modul szerinti megfelelősége, a tervezési szakasz térvilágítás és annak energiaellátását tartalmazó engedélyezési tervszintű terveinél, energia szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.06.07-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2637/8.6/SG/2021/ENE/HU/003 (NOBO)

 

A TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony, 3. emelet), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott terveinek átvizsgálását elvégezte a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Intermodális Csomópont Fejlesztése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) szerinti megfelelősége, a tervezési szakasz térvilágítás és annak energiaellátását tartalmazó engedélyezési tervszintű terveinél, energia szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.06.07-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/06/07/01 (DEBO)

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) előírásainak a biztosító- és vonatbefolyásoló berendezések ellenőrző-irányító és jelző szakterület szerinti megfelelősége. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.06.18-án. A befejezett kiviteli munkákról benyújtott vizsgálati anyagok alapján, a korábban kiadott ISV (KHNY/BIZBER/2021/05/27/02) kiegészítésre kerül, de nem veszíti érvényét.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/BIZBER/2021/06/18/01(DEBO)

 

A MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. (5137 Jászkisér, Jászladányi u. 10.), mint Kérelmező, a „MÁV FKG Kft. által átalakított FJ-113 típusú felsővezetékszerelő vasúti jármű nemzeti szabályoknak való megfelelőségének kijelölt szervezet (DEBO) általi megfelelőségértékelése” című projektnél, a MÁV Zrt. tulajdonában lévő 99 55 9436 015-9 pályaszámú jármű, mely esetében az átalakítást követően új típus változat jött létre, az átadott tervdokumentációjának, gyártási dokumentációjának és a tervezett gyártási, illetve átalakítási eljárást jól képviselő mintadarabjának átvizsgálását, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról, valamint a 412/2020. (VIII. 30.) Korm. Rendelet a vasúti járművek forgalomba hozatala, üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos és rendkívüli vizsgálatáról, hatósági járműnyilvántartásáról, szerinti megfelelősége jármű szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.08.27-én.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/JÁR /2021/08/27/01(DEBO)

 

 

A Siemens Mobility Austria GmbH (A-1210 Wien, Siemensstrasse 90. Ausztria), mint Kérelmező, a „Siemens CD50 négytengelyű személykocsikból álló zárt vonategység, mint jármű alrendszer, kijelölt szervezet által elvégzett megfelelőségértékelése Magyarország, mint az európai unió tagállama országos közforgalmú vasúthálózatai tekintetében” című projektnél, a SIEMENS CD50 járműcsalád és annak, négy altípusának (legkevesebb négy egységből álló zárt rendszerben közlekedtethető), mint alrendszer, a tervezett gyártási eljárást jól képviselő mintadarabok vizsgálatát, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról, valamint a 1302/2014/EU a Bizottság rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, szerinti megfelelősége jármű szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványokat adott ki 2021.10.13-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/JÁR /2021/10/13/01 (ver03) (DEBO) Altípus:Viaggio Ampz

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/JÁR /2021/10/13/02 (ver04) (DEBO) Altípus:Viaggio Bmpz

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/JÁR /2021/10/13/03 (ver04) (DEBO) Altípus:Viaggio Bbmpz

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/JÁR /2021/10/13/04 (ver04) (DEBO) Altípus:Viaggio Bdmpz

 

 

A TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony, 3. emelet), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott terveinek átvizsgálását elvégezte a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Intermodális Csomópont Fejlesztése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a BIZOTTSÁG 1299/2014/EU RENDELETE (2014. november 18.) [INF ÁME], és a BIZOTTSÁG 1300/2014/EU RENDELETE (2014. november 18.) [PRM ÁME]- SG modul szerinti megfelelősége, a tervezési szakasz infrastruktúra és PRM alrendszerre kiterjedően, infrastruktúra szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.07.06-án.   

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2637/8.6/SG/2021/INF/HU/004 (NOBO) 

 

A TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. VI. torony, 3. emelet), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott terveinek átvizsgálását elvégezte a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Intermodális Csomópont Fejlesztése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) , a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, valamint az Országos Közforgalmú Vasutak Pályatervezési Szabályzata (Közdok, 1983) szerinti megfelelősége, a tervezési szakasz vasúti pálya és az akadálymentesség engedélyezési tervdokumentációjának megfelelőségértékelése, INFRASTRUKTÚRA szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.07.06-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2021/07/06/01 (DEBO) 

 

 

Az UTIBER Közúti Beruházó Kft (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.), mint Kérelmező, által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Szombathely Személy pályaudvar páros számú kitérőkörzet átépítési munkáinak tervezése, Infrastruktúra és Energiaellátási engedélyezési és kiviteli terveinek NoBo és DeBo minősítési tevékenységének elvégzése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) szerinti megfelelőség, tervezési szakasz felsővezeték, oszlop transzformátor, FET-HETA, váltófűtés engedélyezési terveinek előírásai szempontjából energia szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.11.03-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/11/03/01(DEBO)

 

 

Az UTIBER Közúti Beruházó Kft (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.), mint Kérelmező, által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Szombathely Személy pályaudvar páros számú kitérőkörzet átépítési munkáinak tervezése, Infrastruktúra és Energiaellátási engedélyezési és kiviteli terveinek NoBo és DeBo minősítési tevékenységének elvégzése” című projektnél a BME ITS Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) szerinti megfelelőség, vasúti pálya és akadálymentesség szempontjából, INFRASTRUKTÚRA szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.11.23-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2021/11/23/01 (DEBO)

 

 

Az UTIBER Közúti Beruházó Kft (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.), mint Kérelmező, által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Szombathely Személy pályaudvar páros számú kitérőkörzet átépítési munkáinak tervezése, Infrastruktúra és Energiaellátási engedélyezési és kiviteli terveinek NoBo és DeBo minősítési tevékenységének elvégzése” című projektnél a BME ITS Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került, a Bizottság 1299/2014/EU Rendelete (2014. november 18.) [INF ÁME], és a Bizottság 1300/2014/EU Rendelete (2014. november 18.) [PRM ÁME]. SG modul szerinti megfelelőség, vasúti pálya és akadálymentesség szempontjából, INFRASTRUKTÚRA szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.11.23-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2637/8.6/SG/2021/INF/HU/005 (NOBO)

 

 

A Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., (4243 Téglás, Hrsz. 0135/9) mint Kérelmező, által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Hajdu Infrastruktúra Zrt. (Téglás) saját célú vágányhálózatának a vágányhálózat KU/VF/57/6/2011. számú használati engedélyének meghosszabbítása, (vasúti pálya és térvilágítás) megfelelőségértékelése” című projektnél a BME ITS Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) szerinti megfelelőség energia szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.11.08-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/ENE /2021/11/08/01 (DEBO) 

 

 

A Hajdu Infrastruktúra Szolgáltató Zrt., (4243 Téglás, Hrsz. 0135/9) mint Kérelmező, által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Hajdu Infrastruktúra Zrt. (Téglás) saját célú vágányhálózatának a vágányhálózat KU/VF/57/6/2011. számú használati engedélyének meghosszabbítása, (vasúti pálya és térvilágítás) megfelelőségértékelése” című projektnél a BME ITS Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) és az Országos Közforgalmú Vasutak Pályatervezési Szabályzata (Közdok,1983) szerinti megfelelőség infrastruktúra szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.12.02-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/INF /2021/12/02/01 (DEBO) 

 

 

A Stadler Rheintal AG (CH 9430 St. Margarethen, Neudorfstrasse 8, Svájc) mint Kérelmező, által rendelkezésre bocsátott értékelés tárgyának átvizsgálását elvégezte a „Stadler KISS-MÁV típusú, hatrészű csuklós emeletes fővasúti villamos motorkocsi (MÁV-START 815 sor.)” című projektnél a BME ITS Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az értékelt tárgynál ellenőrzésre került, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSz I.), valamint a 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet és a 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről, szerinti megfelelőség jármű szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.12.06-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/JÁR/2021/12/06/01(DEBO)    

 

 

A Dürer Befektetési Kft. (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.) mint Kérelmező, által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását elvégezte a „ Budapest, Ajtósi Dürer sor 17-23. trolibusz felsővezeték hálózat tartóoszlopok, valamint trolibusz váltó cseréje és áthelyezése a BKV Zrt. trolibusz felsővezeték hálózatán” című projektnél  a BME ITS Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került, 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) szerinti megfelelőség a tervezési szakasz villamos felsővezetékének egyesített engedélyezési és kiviteli tervszintű terveinek megfelelőségértékelése, energia szakterület részéről. Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.11.23-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/11/23/02 (DEBO) 

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) szerinti megfelelőség energia szakterület részéről a tervezési szakasz villamos energiaellátás, felsővezeték és kapcsolódó berendezései, valamint térvilágítás megvalósulási dokumentumok előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.11.25-én.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/ENE/2021/11/25/01 (DEBO)  

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45. (MÁV Magyar Álamvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság által meghatalmazott)), mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte „Szabadbattyán – Balatonfüred vonalszakasz villamos üzem kiépítése, állomások részleges akadálymentesítése, felsővezeték építési, vasútépítési és kiegészítő építési munkák tervezése és kivitelezése” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került BIZOTTSÁG 1301/2014/EU RENDELETE (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról SG modul szerinti megfelelőség. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.11.25-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2637/8.6/SG/2021/ENE/HU/007 (NOBO)

 

 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (9400 Sopron, Mátyás király u.19.) mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Kőszeg állomás térvilágítási kiviteli terveinek, a Kőszeg-Szombathely nyíltvonali megállóhelyek (7 db megállóhely) térvilágítási kiviteli terveinek Debo minősítési tevékenységének elvégzése” c. projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került, a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) szerinti megfelelőség, a tervezési szakasz térvilágítás kiviteli tervszintű terveinek megfelelőségértékelése, ENERGIA szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.11.29-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/11/29/01 (DEBO)

 

 

A CONCORDIA Közraktár Kereskedelmi Zrt. (1119 Budapest Fehérvári út 89-95.) mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Concordia Jászberény iparvágány tovább használati engedélyezés” c. projekt, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) szerinti megfelelőség, használatbavételi engedély érvényességének meghosszabbítására készült terveinek megfelelőségértékelése, ENERGIA szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.11.30-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/ENE/2021/11/30/01 (DEBO)   

 

 

A CONCORDIA Közraktár Kereskedelmi Zrt. (1119 Budapest Fehérvári út 89-95.) mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Concordia Jászberény iparvágány tovább használati engedélyezés” c. projekt, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), és az Országos Közforgalmú Vasutak Pályatervezési Szabályzata (Közdok,1983) szerinti megfelelőség, használatbavételi engedély érvényességének meghosszabbítására készült terveinek megfelelőségértékelése, Infrastruktúra szakterület részéről. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2021.12.03-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/INF /2021/12/03/01 (DEBO)

 

 

A BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát utca 14-26.) mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Budai fonódó villamoshálózat II. ütem, engedélyezési és kiviteli tervezése” című projekt a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.) szerinti megfelelőség, engedélyezési és kiviteli terveinek megfelelőségértékelése, ENERGIA szakterület részéről. Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.12.01-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2021/12/01/01 (DEBO)

 

 

A BFK Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát utca 14-26.) mint Kérelmező által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció átvizsgálását elvégezte a „Budai fonódó villamoshálózat II. ütem, engedélyezési és kiviteli tervezése” című projekt a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.), és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti megfelelőség, engedélyezési és kiviteli terveinek megfelelőségértékelése, INFRASTRUKTÚRA szakterület részéről. Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2021.12.14-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2021/12/14/01 (DEBO)

 

 

2022

 

Electrolux Lehel Kft. (5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.) által megbízott Orient 9001 Kft. által rendelkezésre bocsátott tervdokumentációval kapcsolatosan az „Electrolux Nyíregyháza saját célú vasúti hálózat használatbavételi engedélyének meghosszabbításához megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) szerinti műszaki tartalom megfelelősége, energia szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2022.01.17-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2022/01/17/01 (DEBO)   

 

Electrolux Lehel Kft. (5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.) által megbízott Orient 9001 Kft. által rendelkezésre bocsátott tervdokumentációval kapcsolatosan az „Electrolux Nyíregyháza saját célú vasúti hálózat használatbavételi engedélyének meghosszabbításához megfelelőségértékelési eljárás lefolytatása” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) szerinti műszaki tartalom megfelelősége, infrastruktúra szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2022.01.18-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/INF/2022/01/18/02 (DEBO)

 

MAHART-Szabadkikötő Zrt. (1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.) által megbízott iUtak Mérnökiroda Kft. által rendelkezésre bocsátott Tender Tervvel (száma: R20010T-VAS-TEN, dátum: 2021. 09.23.) kapcsolatosan az „Csepel Szabadkikötő vasúti pálya szakasz tanúsítás” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) szerinti műszaki tartalom megfelelősége, infrastruktúra szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2022.02.08-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2022/02/08/01 (DEBO) 

 

Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt. (9400 Sopron, Mátyás király u.19.) által megbízott Homlok Építő Zrt. részéről rendelkezésre bocsátott tervdokumentációval kapcsolatosan a „Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése során az építési engedély (VHF/45500-23/2018-ITM) szerint elkészült építmények tanúsítása” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) szerinti műszaki tartalom megfelelősége, energia szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2022.03.21-én.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/ENE/2022/03/21/01 (DEBO)

 

Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt. (9400 Sopron, Mátyás király u.19.) által megbízott Homlok Építő Zrt. részéről rendelkezésre bocsátott tervdokumentációval kapcsolatosan a „Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése során az építési engedély (VHF/45500-23/2018-ITM) szerint elkészült építmények tanúsítása” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti műszaki tartalom megfelelősége, infrastruktúra szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2022.03.23-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/INF/2022/03/23/01 (DEBO)

 

Győr-Sopron-Ebenfurt Vasút Zrt. (9400 Sopron, Mátyás király u.19.) által rendelkezésre bocsátott tervdokumentációval kapcsolatosan a „Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése során az építési engedély (VHF/45500-23/2018-ITM) szerint elkészült építmények tanúsítása” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a Bizottság 1299/2014/EU Rendelete (2014. november 18.) [INF ÁME], és a Bizottság 1300/2014/EU Rendelete (2014. november 18.) [PRM ÁME], vasúti pálya és az akadálymentesség szempontjából SG modul szerint. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján EK-Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2022.03.23-án.

EK- Hitelesítési Tanúsítvány száma: 2637/6/SG/2022/INF/HU/001 (NOBO)

 

Bombardier Transportation GmbH (Neustadter Str. 62, 68309 Mannheim, GERMANY) által rendelkezésre bocsátott dokumentációval kapcsolatosan a „Bombardier Traxx MS2E típusú, vr09.6 azonosítójelű járművezérlő-szoftverrel ellátott többáramnemű villanymozdony, kijelölt megfelelőségértékelő szervezet által elvégzett megfelelőségértékelése, Magyarország, mint az európai unió tagállama országos közforgalmú vasúthálózatai tekintetében” című projektnél, a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte a rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.), a 412/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti megfelelősége az értékelés tárgyának, mint alrendszernek, jármű szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2022.04.12-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/JÁR/2022/04/12/01 (DEBO)

 

DPOV a.s. (CZ – 750 02 Přerov, Husova 635/1b - Cseh Köztársaság) mint tervező és gyártó által a Cseh vasúttársaság - České Dráhy s.o. részére készülő négytengelyes fekvőhelyes személykocsi (eredetileg 1981-82 folyamán az ÖBB osztrák vasúttársaság részére készült, 26 400 mm hosszal épített 160 km/h maximális sebességű, a DPOV által korszerűsítéssel egybekötött felújításon átesett) - típus: Bcmz 834 - DeBo-Hu megfelelőségértékelését a BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megfelelőségértékelési szakértőcsoportja elvégezte. A „Bcmz 834” jármű, mint alrendszer, a tervezett gyártási eljárást jól képviselő mintadarabján belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet (OVSZ I.) és 1302/2014/EU a Bizottság rendelet szerinti megfelelőség, jármű szakterület előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2022.04.13-án.

Hitelesítési Tanúsítvány száma: HT/JÁR /2022/04/13/01 (DEBO)

Elutasított hitelesítési tanúsítványok, ISV

Egyelőre nincs megjeleníthető információ.

 

 ASBO - Kiadott Biztonságértékelési jelentések 

AsBo BIZTONSÁGÉRTÉKELÉSI JELENTÉS a 418-300 típusú vontatójármű átalakítása projekthez. Jelentés azonosító: FNY-10-01-01. Megrendelő: MÁV Start Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.)

Kiadás dátuma: 2022.03.24.

 

AsBo BIZTONSÁGÉRTÉKELÉSI JELENTÉS a 432 típusú vontatójármű átalakítása projekthez. Jelentés azonosító: FNY-10-01-02. Megrendelő: MÁV Start Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.)

Kiadás dátuma: 2022.05.06.

Visszavont Biztonságértékelési jelentések 

Egyelőre nincs megjeleníthető információ.