Elfelejtettem a jelszavamat

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Cégadatok

A társaság neve
BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A társaság rövid megnevezése
BME ITS Zrt.

A társaság címe
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A társaság alapítója
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Az alapítói jogok gyakorlója
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának dékánja

A társaság tevékenysége

  • Szakmai megfelelőségértékelés
  • Szaktanácsadás

 

A társaság rövid története

A BME ITS – továbbiakban: BME ITS - 100%-os, kizárólagos tulajdonosa a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Alapítását a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Kari Tanácsa kezdeményezte, a bejegyzést követően az alapítói jogok a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánjára szálltak át.

A BME ITS megalapítását a BME 2013. áprilisi szenátusi ülése fogadta el. A 2013. decemberi cégbírósági bejegyzést a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, mint az egyetem fenntartói jogait gyakorló jóváhagyása előzte meg.

A BME ITS hármas céllal jött létre. Elsődlegesen azért, hogy a BME minél több tanácsadási projektben vehessen részt szakértőként. Ezen felül azért, hogy segítse az egyetemen létrejövő szellemi termékek hasznosítását, továbbá, az alapító kar profiljával összhangban, a kar munkatársai (oktatók, kutatók) minél több vasúti tanúsítási tevékenységben vegyenek részt.

A BME ITS, mivel kutatási, szaktanácsadói és megfelelőség értékelési tevékenységet is végez, ezért a vonatkozó megfelelőségértékelési és minőségirányítási szabványoknak és jogszabályoknak megfelelően, a megfelelőségértékelési tevékenységét teljesen független Megfelelőségértékelési Üzletágban – továbbiakban: Szervezet - végzi, melynek élén a független cégvezető áll.

A Szervezet tevékenysége a vasúti rendszerek átjárhatósági műszaki előírásoknak, valamint a nemzeti sajátosságoknak való megfelelőségének tanúsítása.