Elfelejtettem a jelszavamat

Közzététel

A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó megfelelőségi vagy használatra való alkalmassági értékelés iránti kérelmek, a hitelesítés és ISV iránti beérkezett kérelmek

 

Kiadott Tanúsítványok, Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatok, EK-Hitelesítési Nyilatkozatok (DeBo, NoBo)

2016

Metrowagonmasn Nyrt. Mityisi, Oroszország, 141009, Mityisi város Moszkvai járás, Koloncova u. 4. telephelyén az SD modul iránymutatásai alapján elvégzett helyszíni megfelelőségértékelést követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén alapuló követelményei teljesülése alapján előzetes engedélyt adott ki, 2016. március 8-án. 
Tanúsítvány száma: 2016/03/08/01 (DEBO)

 

NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által benyújtott "Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek felülvizsgálata" című projekt, INFRASTRUKTÚRA alrendszer, valamint PRM alrendszer engedélyezési terv megfelelőségértékelése SG modul alapján megtörtént, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek a Bizottság 1299/2014/EU Rendelete szerint. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV) adott ki 2016. november 11-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/INF/HU/001 (NOBO)

 

 

NIF Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) által benyújtott Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) országos közforgalmú vasútvonalszakasz meglévő engedélyezési terveinek megfelelőségértékelése ENERGIA alrendszer szerint. Az engedélyezési tervek az elvégzett megfelelőségértékelési eljárás SG modul szerinti 1301/2014/EU rendelet előírásai alapján megtörtént, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV) adott ki 2016.11.11-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/002 (NOBO) Visszavonva

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/003 (NOBO) Visszavonva

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/004 (NOBO)

 

 2017

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.), által benyújtott "M85 gyorsforgalmi út Csorna II. - Pereszteg - Sopron kelet - Sopron országhatár közötti szakasz tervezés" – című projekt engedélyezési tervei az elvégzett megfelelőségértékelési eljárás A BIZOTTSÁG 1299/2014/EU rendelet szerinti SG modul alapján történt, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek, megfelelnek a megadott ÁME előírásoknak. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján EK-Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2017.07.12.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2017/INF/HU/005 (NOBO)

 

 

Continental Railway Solution Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 80. A.ép. 2.em. 3.) által benyújtott műszaki leírások, tervdokumentációk, műszaki rajzok a Tanúsító általi tanulmányozása, valamint a járművön történt helyszíni szemrevételezéses vizsgálat alapján lefolytatott, megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a CLASS 47 típusú 92 70 00-47 375-5 pályaszámú dízel-villamos mozdonyba beépített EVM-120 típusú beépített vonatbefolyásoló berendezés beépítettsége és a járművel való együttműködése megfelelő. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.03.28-án.

Tanúsítvány száma:2017/03/28/01 (DEBO)

 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kál mán krt. 54-60.) által benyújtott tervezési dokumentumok és forgóvázkeret átalakítási rajzok, a forgóvázkeret áttervezése során végzett szilárdsági számítások eredményei, illetve a laboratóriumi fárasztóvizsgálat eredményein alapuló megfelelőségértékelési eljárást követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította miszerint a MÁV START Zrt. xx-55 törzsszámú járműveinek tárcsafékesre átalakított Görlitz-V. típusú forgóvázkerete a CB-modul szerint megfelelő. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.06.26-án.

Tanúsítvány száma: 2017/06/26/01 (DEBO)

 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kál mán krt. 54-60.) által benyújtott gyártástechnológia dokumentációja, valamint a gyártási körülmények és a minőségbiztosítás megfelelő szintjének ellenőrzését célzó helyszíni auditálás során A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította miszerint a MÁV START Zrt. xx-55 törzsszámú járműveinek tárcsafékesre átalakított Görlitz-V. típusú forgóvázkerete CD-modul szerint megfelelőek. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.06.26-án.

Tanúsítvány száma: 2017/06/26/02 (DEBO)

 

2018

Kopaszi Gát Kft. (1117 Budapest, Kopaszi gát 5.) által benyújtott engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) ellenőrzése a tervezett állapotra vonatkozólag megtörtént. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a Budai Fonódó II. villamos vonal Budafoki út - Dombóvári út csomópontja és a Szent Gellért tér közötti tervezési szakasz felsővezetékének és kapcsolódó áram visszavezetés, egyenáram terveinek megfelelőségértékelése az Országos Vasúti Szabályzat második kötete (OVSZ II.) alapján megfelelő (a felsorolt Kitételek figyelembe vételével). Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 03.29-én.

Tanúsítvány száma:2018/03/29/01 (DEBO)

 

 

Kopaszi Gát Kft. (1117 Budapest, Kopaszi gát 5.) által benyújtott tervek megfelelőségértékelése megtörtént. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a Budai Fonódó II. villamos vonal Budafoki út - Dombóvári út csomópontja és a Szent Gellért tér közötti tervvizsgálat, a fentebb felsorolt előírásoknak való megfelelőség szempontjából VASÚTI PÁLYA és AKADÁLYMENTESSÉG szakág alapján megfelelő (a felsorolt Kitételek figyelembe vételével). Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/04/13/01 (DEBO)

 

 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által benyújtott dokumentáció - A Budai XXII. kerület Városháza tér, Mária Terézia út és Kossuth Lajos utca átépítésének, megújításának tervezési szakaszának, felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetés, egyenáram terveivel kapcsolatosan –, és a műszaki tartalma a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág által ellenőrzésre került. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az átadott dokumentációk megfelelőek. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.17-én.

Tanúsítvány száma:2018/04/17/01 (DEBO)

 

 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által benyújtott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág által ellenőrzésre került. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy a Budai XXII. kerület Városház tér, engedélyezési terveivel, műszaki leírásokkal, tervdokumentációkkal kapcsolatosan átadott dokumentációk megfelelőségértékelése megfelelőek. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.23-án.

Tanúsítvány száma:2018/04/23/01 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtott dokumentáció -engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) a megfelelőségértékelés során a műszaki leírásban, a tervdokumentációkban található előírások és elvárások ellenőrzése megtörtént, térvilágítás szakág terveinek átvizsgálása alapján. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert az Unitef ’83 Zrt. által átadott dokumentumokra támaszkodó DeBo szakértői vizsgálat eredményei alapján a Szombathely-Kőszeg vasútvonalon tervezett térvilágítás engedélyezési terve megfelelő. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/06/13/01 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtottterveket a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta a hazai infrastruktúra és akadálymentességi előírásoknak való megfelelőség szempontjából.  Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az Unitef ’83 Zrt. 2987 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan az átadott dokumentumokra támaszkodó, DeBo szakértői vizsgálat eredményei alapján, a „Szombathely-Kőszeg vasútvonal” átadott dokumentációi megfelelő a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/06/13/02 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtott tervdokumentációt, Infrastruktúra alrendszer „Szombathely (kiz.) – Kőszeg (bez.) vasútvonal korszerűsítése”, tervvizsgálat, INF és PRM alrendszernek való megfelelőség szempontjából (SG modul) a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel a megadott ÁME előírásoknak. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2637/8.6/SG/2018/INF/HU/002 (NOBO)

 

Floyd ZRt. (H-1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49.) megbízása alapján a G. Tim-Co Kft.1087 Budapest, Kerepesi út 16. telephelyén lefolytatott helyszíni audit, illetve a dokumentáció átvizsgálása a 2010/713/EU Bizottsági Határozat CD moduljának megfelelően megtörtént. Ugyancsak a Floyd Zrt. megbízása alapján a  Zrt. tulajdonában lévő   Class 86 típusú  91 55 0450 002-5 psz.-ú- mozdonyára a G. TIM-Co Kft. által kifejlesztett és szerelt FDVK-450-1 típusú diagnosztikai és vezérlő berendezése DeBo általi megvizsgálása megtörtént és a  BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy a járműdiagnosztikai berendezés, és annak szerelése megfelel a CA1 és CV modulok előírásainak, illetve a jármű átalakítását végző G. Tim-Co Kft. alkalmas a megjelölt jármű előzőekben említett átalakítása elvégzésére. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.28-án.

Tanúsítvány száma: 2018/06/28/01 (DEBO)

 

 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,(1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21.) által benyújtott tervdokumentációk és a helyszíni szemle szerint, - a Budafok kocsiszín felsővezeték, térvilágítás és áramátalakító rendszerének megfelelőségértékelése megtörtént, a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja a vizsgálatokat elvégezte. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy részben megfelel az előírásoknak, a kiadott Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat mellékletében felsorolt Kitételek szigorú figyelembe vételével. Megfelelőségértékelési auditcsoport mind ezek alapján  Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 09.25-én.

Tanúsítvány száma:2018/09/25/01 (DEBO)

 

ORIENT 9001. Építőipari Kft. (1106 Budapest, Halas utca 5.) által benyújtott terveket a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta, a hazai infrastruktúra előírásoknak való megfelelőség szempontjából. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet, és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti megfelelőség, a vasúti pálya előírásainak szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mind ezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 10.17-én

Tanúsítvány száma:2018/10/17/01 (DEBO)

 

 

ORIENT 9001. Építőipari Kft. (1106 Budapest, Halas utca 5.) által átadott tervdokumentációt infrastruktúra alrendszerére kiterjedően 1299/2014/EU (INF TSI) rendeleteknek megfelelően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta. Az Infrastruktúra alrendszer a „BILK Zrt. vágányhálózat fejlesztése - T. VIII. sz. vágány duplikálása” vonalszakasz vasúti pályaépítési (INF) terveinek megfelelőségértékelése, tervvizsgálata, INF alrendszernek való megfelelősége szempontjából megtörtént (SG modul)-ra. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja vizsgálata alapján, ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel a megadott ÁME előírásoknak. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2018. 10.17-én.

Tanúsítvány száma:2637/8.6/SG/2018/INF/HU/003 (NOBO)

 

STADLER BUSSNANG AG, (CH 9565 Bussnang, Ernst-Stadler-Strasse 4. és a STADLER POLSKA Sp. z. o. o., Targowa 50, PL-08-110 Siedlce) gyártóművek megbízásából tanúsításra benyújtott FLIRT3 EMU4 GySEV típusú, négyrészű csuklós fővasúti villamos motorkocsi az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján, a 1302/2014/EU EB r., 103/2003. (XII. 27.) GKM r., 31/2010. (XII. 23.) NFM r. előírásainak megfelelő. A DeBo általi megvizsgálás megtörtént, és a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján megfelelő a bejelentett nemzeti műszaki előírások és a pályahálózat-üzemeltetők követelményei teljesülnek. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2018. 11.10-én.

Tanúsítvány száma: 2018/11/10/01 (DEBO)

 

A Csorna-Sopron Konzorcium (Konzorciumvezető: UTIBER Kft.)( 1115 Budapest, Csóka utca 7-13.), kapott dokumentáció alapján történt híd forgalmi terheléssel szembeni ellenállásának ellenőrzése, a kivitelezési tervdokumentációt infrastruktúra alrendszerére kiterjedően a 1299/2014/EU (INF TSI) (SG modul) rendeleteknek történő megfelelésre megvizsgálta. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján megfelelő. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján EK- Hitelesítési Tanúsítványt adott ki 2018.11.11-én.

Tanúsítvány száma: 2637/6/SG/2018/INF/HU/001 (NOBO)

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által benyújtott, a „Budapest II. kerület Hűvösvölgy villamos végállomás térségének felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetés, egyenáram, műtárgyak, térvilágítás terveinek megfelelőségértékelése”, az engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) alapján a megfelelőségértékelése megtörtént. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja vizsgálata alapján, ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy a hazai előírásoknak való megfelelőség az Országos Vasúti Szabályzat második kötete (OVSZ II.) alapján, részben megfelelő, a kiadott Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat mellékletben felsorolt Kitételek szigorú figyelembe vételével. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018.11.29-én.

Tanúsítvány száma: 2018/11/29/01 (DEBO)

 

Az ARCUS Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet u. 3.), által benyújtott, a „Budapest, II. ker. Hűvösvölgyi úti (Völgy u.) íves, zúzottköves vágányok átépítése” c. projekt, vasúti pályaépítési terveinek megfelelőségértékelése, tervvizsgálata, az Országos Vasúti Szabályzat második kötetének (OVSZ II.) való megfelelősége, a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoport vizsgálata alapján megtörtént. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018.12.06-án.

Tanúsítvány száma: 2018/12/06/01 (DEBO)

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), által benyújtott, a „Hűvösvölgy villamos végállomás akadálymentesítése– engedélyezési és kiviteli tervek készítése és a szükséges jóváhagyások megszerzése” c. projekt, vasúti pályaépítési terveinek megfelelőségértékelése, tervvizsgálata, az Országos Vasúti Szabályzat második kötetének (OVSZ II.) való megfelelőség, a benyújtott tervdokumentumok alapján történt. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018.12.06-án.

Tanúsítvány száma: 2018/12/06/02 (DEBO)

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet u. 3.), által benyújtott engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) ellenőrzéséből állt, az Országos Vasúti Szabályzat második kötetének való megfelelőség ellenőrzése céljából, a tervezett állapotra vonatkozólag. A műszaki leírásban, a tervdokumentációkban található előírások és az OVSZ II. 7. fejezetében (Villamos felsővezeték, energiaellátás, térvilágítás) megfogalmazott elvárások ellenőrzésével történt a megfelelőségértékelés, „Áramvisszavezetés”, „Felsővezeték”, „Sínkenő berendezés tápellátása” szakág terveinek átvizsgálása alapján. A megfelelőségértékelés az átnyújtott tervdokumentumok alapján történt, kizárólag a felsővezetéki és áramvisszavezetési létesítmények megfelelőségére vonatkozóan. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018.12.21-én.

Tanúsítvány száma: 2018/12/21/01 (DEBO)

 

 

2019

 

 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.), által benyújtott, Kőszeg (kiz.) - Szombathely (kiz.) vonalszakasz korszerűsítése céljából készült térvilágítás kivitelezési terveinek ellenőrzése, és az átadott dokumentáció által tartalmazott műszaki tartalom ellenőrzésre került az Országos Vasúti Szabályzat első kötetének (OVSZ I., 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról) foglaltak alapján. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.01.28-án.

Tanúsítvány száma:2019/01/28/01 (DEBO)

 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.), által benyújtott kiviteli tervvel kapcsolatosan a BME intelligens Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a generáltervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII.3.) KHVM rendelet és a 253/1997 (XII. 20) Korm. rendelet szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.01.28-án.

Tanúsítvány száma:2019/01/28/02 (DEBO)

 

A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.), által benyújtott kiviteli tervvel kapcsolatosan a BME intelligens Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a generáltervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A bejelentett szervezet a megfelelőség-értékelési tevékenységét a kiviteli tervdokumentáció infrastruktúra alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeleteknek történő megfelelésre vizsgálja: 1299/2014/EU (INF TSI), 1300/2014/EU (PRM TSI). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából áll, a fenti rendeleteknek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2019.01.28-án.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2019/INF/HU/001 (NOBO)

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), által benyújtott, által átadott dokumentáció műszaki tartalma ellenőrzésre került 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.), és a tervezéskor figyelembe vett szabványokba foglaltak alapján. A Budapest-i útfelújítások előkészítése – III. ütem 2. rész Mester utca (Máriássy u. – Koppány u. közötti szakasz) Mester u. / Könyves Kálmán körút megállóhely átépítésének, megújításának, akadálymentesítésének céljából a tervezési szakasz felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának, térvilágításának és a szakaszon esetlegesen elhelyezkedő műtárgyak szempontjaival kapcsolatosan a BME ITS ZRt. Megfelelőségértékelési munkacsoportja elvégezte a FŐMTERV Zrt. által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását.  Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.02.25-én.

Tanúsítvány száma:2019/02/25/01 (DEBO)

 

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), által készített 11.18.175 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a BME lntelligens Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a generáltervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását, vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.04.04-én.

Tanúsítvány száma:2019/04/04/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.). A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Gyöngyösi utca metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.14-én.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/14/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.). A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Újpest Központ metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.14-én.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/14/02 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.). A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Újpest Városkapu metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.14-én.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/14/03 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.). A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt -, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést energia alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.14-én.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/14/04 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), A Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt -, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést Biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.03.26-án.

Tanúsítvány száma: KHNY/M3/2019/03/26/01 (DEBO)

 

A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.), által benyújtott, és átadott dokumentáció műszaki tartalma ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról (OVSZ II.), és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) alapján. A Budapest-i útfelújítások előkészítése – III. ütem 2. rész Mester utca (Máriássy u. – Koppány u. közötti szakasz) Mester u. / Könyves Kálmán körút megállóhely átépítésének, megújításának, akadálymentesítésének céljából a BME ITS ZRt. Megfelelőségértékelési munkacsoportja elvégezte a FŐMTERV Zrt. által rendelkezésre bocsátott dokumentációt.  Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.04.04-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: 2019/04/04/01 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Határ út metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/05/15/02 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Pöttyös utca metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/05/15/03 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt –, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, energia alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/05/15/04 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott kiviteli terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó déli (Kőbánya-Kispest – Népliget állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt –, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/05/15/05 (DEBO)

 

 

Az ARCUS Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervvel kapcsolatosan, Budapest XVIII. kerület, Üllői út Kemény Zsigmond utcai villamos peron átépítése és gyalogos-átkelőhely létesítése, a BME lntelligens Közlekedési és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a generáltervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.05.24-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2019/05/24/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a Megfelelőségértékelő Szervezet a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervvel kapcsolatosan, Budapest VIII. ker. Orczy tér felújításának egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a  BME  ITS Nonprofit Zrt. munkacsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentességelőírásainak  szempontjából.  A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.06.13-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2019/06/13/01 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott minősítési és magvalósulási terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Gyöngyösi utca metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.12-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/07/12/01 (DEBO)

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott minősítési és magvalósulási terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Újpest Központ metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.12-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/07/12/02 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott minősítési és magvalósulási terveket, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt – Újpest Városkapu metróállomás –, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte. Az M3 metró állomási szerkezetépítés (felvonók, mozgólépcsők és gépalapok) és vasúti PRM DeBo tanúsítását a tervek alapján, a hazai előírásoknak, valamint a tenderdokumentáció előírásainak való megfelelőség szempontjából lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.12-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/07/12/03 (DEBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott tervdokumentációk és a tanúsítói bejárások alapján, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt, megvizsgálta, a megfelelőség-értékelést elvégezte,az értékelést energia alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.12-én, mely később visszavonásra került, és helyette 2019.08.07.-én új Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat került kiadásra.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/08/07/01 (DEBO)

(Visszavont Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat: KHNY/M3/2019/07/12/04 )

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott kiviteli/megvalósulási tervei és megvalósulási dokumentációja, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést Biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.17-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/M3/2019/07/17/01 (DEBO)

 

 

A FLOYD Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138, Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.) által benyújtott dokumentáció „91 55 450 009-0 Class 86 (450 sorozatú) mozdonyra utólag beépített felügyeleti védelmi célú járműdiagnosztikai berendezés beépítése megfelelőségének értékelésére” c. projekt -, megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést Vasúti Jármű alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta.A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.07.15-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/JÁR/2019/07/15/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Budapest VIII. kerület Orczy tér felújításának céljából a tervezési szakasz villamos és trolibusz felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának tervei” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a tervezéskor figyelembe vett szabványokba foglaltak szerinti megfelelőség. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2019.10.28.-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2019/10/28/01 (DEBO)

 

 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott kiviteli tervdokumentáció, a „Velencei út felett az Érd – Érd alsó összekötő vágány 12+93.71 hm szelvényben tervezett vasúti híd, mint új híd forgalmi terheléssel szembeni ellenállásának ellenőrzése” című projekt keretén belül elvégezte a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja a kiviteli tervdokumentáció infrastruktúra alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: 1299/2014/EU (INF ÁME). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2019.11.19.-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2019/INF/HU/002 NOBO

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1980 Budapest, Akácfa utca 15.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott tervdokumentációk és a helyszíni szemlével kapcsolatosan, a Budafok kocsiszín, a villamos felsővezeték, térvilágítás és áramátalakító rendszerének tervezésre, kivitelezésre és üzemeltetésre, kiterjedően, a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.), (2010/713/EU Bizottsági Határozat) történő megfelelésre megvizsgálta. A Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján megfelel a hazai/nemzetközi előírásoknak. Az auditcsoport a követelmények teljesülése alapján EK - Hitelesítési Tanúsítvány adott ki 2019.11.28.-án.

Tanúsítvány száma: HT/ENE/2019/11/28/01 (NOBO)

 

 

A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15.) által benyújtott kiviteli tervek, a „Budapesti M3 metróvonal rekonstrukciójához tartozó Északi (Dózsa György út – Újpest-Központ állomások közötti) vonalszakasz állomásai felújítási munkáinak kivitelezése és kiegészítő tervezése” c. projekt keretén belül megvizsgálta, a megfelelőségértékelést elvégezte, az értékelést biztosítóberendezés és vonatvezérlő alrendszer szempontból hazai előírásoknak való megfelelőség szerint lefolytatta. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Hitelesítési Tanúsítvány adott ki 2019.12.12.-én.

Tanúsítvány száma: HT/M3/2019/12/12/01 (DEBO)

 

 

2020

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, „Az 56/56A villamosok vonalán található megállók akadálymentesítésének céljából a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések energiaellátás” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a tervezéskor figyelembe vett szabványokba foglaltak szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020. 01. 20.-án. 

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/01/20/01 (DEBO)

(Visszavont Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2019/11/12/01 (DEBO))

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 5501 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 56/56A villamosok vonalán. Engedélyezési és kiviteli tervek ellenőrzése” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.), 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) rendeletek szerinti megfelelőség, a vasúti pálya és az akadálymentesség alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.01.20.-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/01/20/02 (DEBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 574 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Budapest, XXII. ker. Ady Endre úton és a Hosszú-réti patak mellett közúti villamos vágány felújításának tervellenőrzése a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) rendeletek szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.02.10.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/02/10/01 (DEBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Budapest, XXII. ker. Ady Endre úton és a Hosszú-réti patak mellett közúti villamos vágány felújításának tervellenőrzése a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.02.14.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/02/14/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentáció első részével kapcsolatosan, a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamosok vonalán engedélyezési terveinek ellenőrzése a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések energiaellátás” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.02.27.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/02/28/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 5657 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamos vonalán – engedélyezési és kiviteli tervek, tenderdokumentáció készítése és a szükséges jóváhagyások megszerzése a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) rendeletek szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.03.10.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/03/10/01 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „H5 HÉV vonal – Filatorigát megállóhely felújítása sorána a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések energiaellátás terveivel kapcsolatosan” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) rendelet szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.03.10.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/03/10/02 (DEBO)

 

 

A B/T Tervező és Kivitelező Bt. (1026 Budapest, Bimbó út 214.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „H5 HÉV vonal – Filatorigát megállóhely felújítása során engedélyezési tervek ellenőrzése a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.), és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) foglaltak szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.03.10.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/03/10/03 (DEBO)

 

 

A KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi u. 5.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentáció második részével kapcsolatosan, a „Megállóhelyek akadálymentesítése az 50-es villamosok vonalán engedélyezési terveinek ellenőrzése a tervezési szakasz villamos felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetésének, egyenáramú hálózatának és a pályamenti berendezések energiaellátás terveive” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) foglaltak szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.03.16.-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/03/16/01 (DEBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 547-2 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Nagykörúti villamos vonal déli szakaszának átépítése, 3. ütem, (6-os villamos viszonylat, Móricz Zsigmond körtér M végállomás) vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) foglaltak szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.04.14.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/04/14/01 (DEBO)

 

 

Az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. (1119 Budapest, Hamvas utca 7-9. fszt. 1.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Kapuvár és Fertőszentmiklós állomáson, 55cm magas utasperonok létesítésének előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészítése és kapcsolódó tevékenységek elvégzése, Fertőszentmiklós állomáson” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) rendelet szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.04.16.-án.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/04/16/01 (DEBO) VISSZAVONVA

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/07/15/01 (DEBO)

 

Az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. (1119 Budapest, Hamvas utca 7-9. fszt. 1.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervek, a „Kapuvár és Fertőszentmiklós állomáson, 55cm magas utasperonok létesítésének előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészítése és kapcsolódó tevékenységek elvégzése, Fertőszentmiklós állomáson” című projekt keretén belül elvégezte a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az engedélyezési tervek energia alrendszerre kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: 1301/2014/EU (ENE TSI). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2020.04.16.-án.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/ENE/HU/001 (NOBO) VISSZAVONVA

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/ENE/HU/008 (NOBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, a „Nagykörúti villamos vonal déli szakaszának átépítése, 3. ütem (6-os villamos viszonylat, Móricz Zsigmond körtér végállomás) tervezési szakasz villamos felsővezetékének terveinek ellenőrzése” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet (OVSZ II.) foglaltak szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.04.24.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/04/24/01 (DEBO)

 

 

Az MHV-COSINUS Mérnöki Kft. (1119 Budapest, Hamvas utca 7-9. fszt. 1.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervek, „Kapuvár és Fertőszentmiklós állomáson, 55cm magas utasperonok létesítésének előkészítését szolgáló műszaki tervek elkészítése és kapcsolódó tevékenységek elvégzése című projekt, engedélyezési tervek ellenőrzése infrastruktúra szakterület részéről Fertőszentmiklós állomás” című projekt keretén belül elvégezte a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az infrastruktúra alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeleteknek történő megfelelésre vizsgálta: 1299/2014/EU (INF ÁME), 1300/2014/EU (PRM ÁME). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeleteknek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2020.04.27.-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/INF/HU/002 (NOBO) VISSZAVONVA

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/INF/HU/009 (NOBO)

 

 

Az Arcus Mérnöki Iroda Kft. (2040 Budaörs, Kikelet utca 3.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott 547‑2 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan, a „Nagykörúti villamos vonal déli szakaszának átépítése, 3. ütem, (6-os villamos viszonylat, Móricz Zsigmond körtér M végállomás) a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a tervező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 18/1998. (VII. 3.) KHVM rendelet az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, Közúti Vasúti Infrastruktúra Tervezési Irányelvek (VHF/54575-18/2019-ITM, Feltétfüzet, 2019.) foglaltak szerinti megfelelőség, az infrastruktúra alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.04.14.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/04/27/01 (DEBO) VISSZAVONVA

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/INF/2020/07/15/02 (DEBO)

 

A Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott dokumentációval kapcsolatosan, „A Szabadka – Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítése 392. sz. vasútvonal Csikéria (OH) – Bácsalmás (kiz) és 154. sz. vasútvonal Bácsalmás (bez.) – Baja (bez.) tervezési szakasz villamos energiaellátásának, felsővezetékének és kapcsolódó berendezéseinek áramvisszavezetésének, váltófűtésének, valamint térvilágításának terveivel kapcsolatosan” című projekt keretén belül, a Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja elvégezte a kérelmező által rendelkezésére bocsátott dokumentáció átvizsgálását. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre kerültek a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról (OVSZ I.) valamint a hatályos szabványokban foglaltak szerinti megfelelőség, az energia alrendszer szempontjából. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2020.05.12.-én.

Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat száma: KHNY/ENE/2020/05/12/01 (DEBO)

 

 

A Magyar Államvasutak Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.), a BME ITS Nonprofit Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletága a Megrendelő által benyújtott engedélyezési tervek, „A Szabadka – Baja vasútvonal műszaki dokumentációjának elkészítése 392. sz. vasútvonal Csikéria (OH) – Bácsalmás (kiz) és 154. sz. vasútvonal Bácsalmás (bez.) – Baja (bez.)” című projekt keretén belül elvégezte a megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentáció átvizsgálását. A Megfelelőségértékelő Szervezet auditcsoportja az engedélyezési tervek energia alrendszerére kiterjedően az alábbi rendeletnek történő megfelelésre vizsgálta: 1301/2014/EU (ENE TSI). A tanúsítás a megrendelőtől kapott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk vizsgálatából tevődött össze, a fenti rendeletnek való megfelelőség ellenőrzése céljából, SG modul szerint. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az megfelel a fenti előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mindezek alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2020.05.12-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8.6/SG/2020/ENE/HU/003 (NOBO)

 

 

Elutasított hitelesítési tanúsítványok, ISV

Egyelőre nincs megjeleníthető információ.