Elfelejtettem a jelszavamat

Közzététel

A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemekre vonatkozó megfelelőségi vagy használatra való alkalmassági értékelés iránti kérelmek, a hitelesítés és ISV iránti beérkezett kérelmek

 

A kiadott ISV, megfelelőségi nyilatkozatok és a használatra való alkalmasságra vonatkozó EK-tanúsítványok (NoBo, DeBo)

2016

Metrowagonmasn Nyrt. Mityisi, Oroszország, 141009, Mityisi város Moszkvai járás, Koloncova u. 4. telephelyén az SD modul iránymutatásai alapján elvégzett megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén alapuló követelményei teljesülése alapján előzetes engedélyt adott ki, 2016. március 8-án. 
Tanúsítvány száma: 2016/03/08/01 (DEBO)

 

NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. (nevében eljár: Út-Teszt Kft, 1025 Budapest, Utas utca 4.) által benyújtott, alrendszer terve megfelel a megadott ÁME előírásoknak. Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) INF alrendszer valamint PRM alrendszer engedélyezési terv az elvégzett megfelelőségértékelési eljárás SG modul alapján történt, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV) adott ki 2016. november 11-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/INF/HU/001 (NOBO)

 

 

NIF Zrt. 1134 Budapest, Váci út 45. (nevében eljár: Út-Teszt Kft, 1025 Budapest, Utas utca 4.) által benyújtott, alrendszer terve megfelel a megadott ÁME előírásoknak. Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) ENE alrendszer engedélyezési terv az elvégzett megfelelőségértékelési eljárás SG modul szerint, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatokat (ISV) adott ki 2016.11.11-én.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/002 (NOBO) Visszavonva

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/003 (NOBO) Visszavonva

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2016/ENE/HU/004 (NOBO)

 

 2017

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (H-9400 Sopron, Mátyás király u. 19.), által benyújtott, alrendszer terve megfelel a megadott ÁME előírásoknak, az elvégzett megfelelőségértékelési eljárás A BIZOTTSÁG 1299/2014/EU rendelet szerinti SG modul alapján történt, megfelelő és megállapítható, hogy a követelmények teljesülnek. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján EK-Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2017.07.12.

Tanúsítvány száma: 2637/8/SG/2017/INF/HU/005 (NOBO)

 

 

Continental Railway Solution Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 80. A.ép. 2.em. 3.) által benyújtott műszaki leírások, tervdokumentációk, műszaki rajzok a Tanúsító általi tanulmányozása, valamint a járművön történt helyszíni szemrevételezéses vizsgálat alapján lefolytatott, megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a CLASS 47 típusú 92 70 00-47 375-5 pályaszámú dízel-villamos mozdonyba beépített EVM-120 típusú beépített vonatbefolyásoló berendezés beépítettsége és a járművel való együttműködése megfelelő. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.03.28-án.

Tanúsítvány száma:2017/03/28/01 (DEBO)

 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kál mán krt. 54-60.) által benyújtott tervezési dokumentumok és forgóvázkeret átalakítási rajzok, a forgóvázkeret áttervezése során végzett szilárdsági számítások eredményei, illetve a laboratóriumi fárasztóvizsgálat eredményein alapuló megfelelőség-értékelési eljárást követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította miszerint a MÁV START Zrt. xx-55 törzsszámú járműveinek tárcsafékesre átalakított Görlitz-V. típusú forgóvázkerete a CB-modul szerint megfelelő. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.06.26-án.

Tanúsítvány száma: 2017/06/26/01 (DEBO)

 

 

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kál mán krt. 54-60.) által benyújtott gyártástechnológia dokumentációja, valamint a gyártási körülmények és a minőségbiztosítás megfelelő szintjének ellenőrzését célzó helyszíni auditálás során A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította miszerint a MÁV START Zrt. xx-55 törzsszámú járműveinek tárcsafékesre átalakított Görlitz-V. típusú forgóvázkerete CD-modul szerint megfelelőek. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2017.06.26-án.

Tanúsítvány száma: 2017/06/26/02 (DEBO)

 

2018

Kopaszi Gát Kft. (1117 Budapest, Kopaszi gát 5.) által benyújtott engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) ellenőrzése a tervezett állapotra vonatkozólag megtörtént. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a Budai Fonódó II. villamos vonal Budafoki út - Dombóvári út csomópontja és a Szent Gellért tér közötti tervezési szakasz felsővezetékének és kapcsolódó áram visszavezetés, egyenáram terveinek megfelelőségértékelése az Országos Vasúti Szabályzat második kötete (OVSZ II.) alapján megfelelő (a felsorolt Kitételek figyelembe vételével). Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 03.29-én.

Tanúsítvány száma:2018/03/29/01 (DEBO)

 

 

Kopaszi Gát Kft. (1117 Budapest, Kopaszi gát 5.) által benyújtott tervek megfelelőségértékelése megtörtént. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési auditcsoportja megállapította, hogy a Budai Fonódó II. villamos vonal Budafoki út - Dombóvári út csomópontja és a Szent Gellért tér közötti tervvizsgálat, a fentebb felsorolt előírásoknak való megfelelőség szempontjából VASÚTI PÁLYA és AKADÁLYMENTESSÉG szakág alapján megfelelő (a felsorolt Kitételek figyelembe vételével). Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/04/13/01 (DEBO)

 

 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által benyújtott dokumentáció - A Budai XXII. kerület Városháza tér, Mária Terézia út és Kossuth Lajos utca átépítésének, megújításának tervezési szakaszának, felsővezetékének és kapcsolódó áramvisszavezetés, egyenáram terveivel kapcsolatosan –, és a műszaki tartalma a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág által ellenőrzésre került. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az átadott dokumentációk megfelelőek, (a felsorolt Kitételek figyelembe vételével). Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.17-én.

Tanúsítvány száma:2018/04/17/01 (DEBO)

 

 

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház utca 37.) által benyújtott engedélyezési tervek, műszaki leírások, tervdokumentációk a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág által ellenőrzésre került. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy a Budai XXII. kerület Városház tér, engedélyezési terveivel, műszaki leírásokkal, tervdokumentációkkal kapcsolatosan átadott dokumentációk megfelelőségértékelése megfelelőek. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 04.23-án.

Tanúsítvány száma:2018/04/23/01 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtott dokumentáció -engedélyezési tervdokumentációk (beleértve az iratokat és rajzokat) a megfelelőségértékelés során a műszaki leírásban, a tervdokumentációkban található előírások és elvárások ellenőrzése megtörtént, térvilágítás szakág terveinek átvizsgálása alapján. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert az Unitef ’83 Zrt. által átadott dokumentumokra támaszkodó DeBo szakértői vizsgálat eredményei alapján a Szombathely-Kőszeg vasútvonalon tervezett térvilágítás engedélyezési terve megfelelő. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/06/13/01 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtottterveket a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta a hazai infrastruktúra és akadálymentességi előírásoknak való megfelelőség szempontjából.  Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy az Unitef ’83 Zrt. 2987 tervszámú engedélyezési tervvel kapcsolatosan az átadott dokumentumokra támaszkodó, DeBo szakértői vizsgálat eredményei alapján, a „Szombathely-Kőszeg vasútvonal” átadott dokumentációi megfelelő a vasúti pálya és az akadálymentesség előírásainak szempontjából. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján  ISV Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2018/06/13/02 (DEBO)

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvény Társaság (9400 Sopron, Mátyás Király u.19.)által benyújtott tervdokumentációt, Infrastruktúra alrendszer „Szombathely (kiz.) – Kőszeg (bez.) vasútvonal korszerűsítése”, tervvizsgálat, INF és PRM alrendszernek való megfelelőség szempontjából (SG modul) a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel a megadott ÁME előírásoknak. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.13-án.

Tanúsítvány száma:2637/8.6/SG/2018/INF/HU/002 (NOBO)

 

Floyd ZRt. (H-1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49.) megbízása alapján a G. Tim-Co Kft.1087 Budapest, Kerepesi út 16. telephelyén lefolytatott helyszíni audit, illetve a dokumentáció átvizsgálása a 2010/713/EU Bizottsági Határozat CD moduljának megfelelően megtörtént. Ugyancsak a Floyd Zrt. megbízása alapján a  Zrt. tulajdonában lévő   Class 86 típusú  91 55 0450 002-5 psz.-ú- mozdonyára a G. TIM-Co Kft. által kifejlesztett és szerelt FDVK-450-1 típusú diagnosztikai és vezérlő berendezése DeBo általi megvizsgálása megtörtént és a  BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy a járműdiagnosztikai berendezés, és annak szerelése megfelel a CA1 és CV modulok előírásainak, illetve a jármű átalakítását végző G. Tim-Co Kft. alkalmas a megjelölt jármű előzőekben említett átalakítása elvégzésére. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 06.28-án.

Tanúsítvány száma: 2018/06/28/01 (DEBO)

 

 

BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.,1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21. által benyújtott tervdokumentációk és a helyszíni szemle szerint, - a Budafok kocsiszín felsővezeték, térvilágítás és áramátalakító rendszerének megfelelőségértékelése megtörtént, a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja a vizsgálatokat elvégezte. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy részben megfelel az előírásoknak, a kiadott Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat mellékletében felsorolt Kitételek szigorú figyelembe vételével. Megfelelőségértékelési auditcsoport mind ezek alapján  Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 09.25-én.

Tanúsítvány száma:2018/09/25/01 (DEBO)

 

ORIENT 9001. Építőipari Kft. 1106 Budapest, Halas utca 5. által benyújtott terveket a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta, a hazai infrastruktúra előírásoknak való megfelelőség szempontjából. Az átadott dokumentáción belül ellenőrzésre került a 103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet, és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerinti megfelelőség, a vasúti pálya előírásainak szempontjából. Ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel az előírásoknak. A Megfelelőségértékelési auditcsoport mind ezek alapján Közbenső Hitelesítési Nyilatkozatot adott ki 2018. 10.17-én

Tanúsítvány száma:2018/10/17/01 (DEBO)

 

 

ORIENT 9001. Építőipari Kft. (1106 Budapest, Halas utca 5.) által átadott tervdokumentációt infrastruktúra alrendszerére kiterjedően 1299/2014/EU (INF TSI) rendeleteknek megfelelően a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja megvizsgálta. Az Infrastruktúra alrendszer a „BILK Zrt. vágányhálózat fejlesztése - T. VIII. sz. vágány duplikálása” vonalszakasz vasúti pályaépítési (INF) terveinek megfelelőségértékelése, tervvizsgálata, INF alrendszernek való megfelelősége szempontjából megtörtént az (SG modul)-ra. A BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelő Üzletág auditcsoportja vizsgálata alapján, ezen megfelelőségértékelési eljárásokat követően megállapítást nyert, hogy megfelel a megadott ÁME előírásoknak. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Közbenső Igazoló Nyilatkozatot adott ki 2018. 10.17-én.

Tanúsítvány száma:2637/8.6/SG/2018/INF/HU/003 (NOBO)

 

STADLER BUSSNANG AG, CH 9565 Bussnang, Ernst-Stadler-Strasse 4. és a STADLER POLSKA Sp. z. o. o., Targowa 50, PL-08-110 Siedlce gyártóművek megbízásából tanúsításra benyújtott FLIRT3 EMU4 GySEV típusú, négyrészű csuklós fővasúti villamos motorkocsi az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján, a 1302/2014/EU EB r., 103/2003. (XII. 27.) GKM r., 31/2010. (XII. 23.) NFM r. előírásainak megfelelő. A DeBo általi megvizsgálás megtörtént, és a BME ITS Zrt. Megfelelőségértékelési Üzletág auditcsoportja megállapította, hogy az elvégzett megfelelőségértékelési eljárások alapján megfelelő a bejelentett nemzeti műszaki előírások és a pályahálózat-üzemeltetők követelményei teljesülnek. Megfelelőségértékelési auditcsoport a követelmények teljesülése alapján Tanúsítványt adott ki 2018. 11.10-én.

Tanúsítvány száma: 2018/11/10/01 (DEBO)

Elutasított hitelesítési tanúsítványok, ISV

Egyelőre nincs megjeleníthető információ.